Yazı Detayı
26 Ağustos 2019 - Pazartesi 17:36
 
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (25)
Prof.Dr Cahit KURBANOĞLU
mail.haber111@gmail.com
 
 

(Vefatının sene-i devriyesi vesilesiyle)

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ 25


Bediüzzaman’a yakın olanlar ne söylüyor.

Ahmed Feyzi, Ahmed Nazif, Salahaddin, Zübeyr, Ceylan, Sungur, Tabancalı Bediüzzaman’ı yakından tanıyan ve hizmetinde bulunmuş sadık talebeleridir. Bakınız ittifakla üstadımızı nasıl takdim ediyorlar:
 
" Risale-i Nur nedir, Bedîüzzaman kimdir?
Her asır başında hadîsçe geleceği tebşir edilen (müjdelenen) dinin yüksek hâdimleri (hizmetkarları); emr-i dinde (dini meselelerde) mübtedi (dine aykırı kurallar çıkaran) değil, müttebi'dirler ( dini kurallara tabi olanlardır). Yani kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler, yeni ahkâm (hükümler) getirmezler. Esasat ve ahkâm-ı diniyeye ( dini kanunlara) ve sünen-i Muhammediyeye (asm) (peygamberimizin sünnetine) harfiyen ittiba yoluyla (hiçbir değişiklik yapmadan uyarlar) dini takvim (doğrultma) ve tahkim ( sağlamlaştırma) ve dinin hakikat ve asliyetini izhar (ortaya koyma) ve ona karıştırılmak istenilen ebâtîli ref' ve iptal ( boş uydurmaları geçersiz bırakma) ve dine vaki tecavüzleri red ve imha ve evamir-i Rabbaniyeyi (Rabbe ait emirleri) ikame (yerleştirme) ve ahkâm-ı İlahiyenin (Allah’ın hükümlerinin) şerafet ( üstünlüğünü) ve ulviyetini ( yüksekliğini) izhar ve ilan ederler (gösterir ve duyururlar). Ancak tavr-ı esasîyi (esasla ilgili durumu) bozmadan ve ruh-u aslîyi rencide etmeden (özünü incitmeden) yeni izah tarzlarıyla, zamanın fehmine (anlayışına) uygun yeni ikna usûlleriyle ve yeni tevcihat (açıklamalar) ve tafsilat ile (ayrıntılı bilgilerle) îfa-i vazife ederler (görevi yerine getirirler).
Hülâsa: Amel ve ahlâk bakımından ve sünnet-i Nebeviyeye (peygamberimizin sünnetine) ittiba (uyma) ve temessük (sarılma) cihetinden ümmet-i Muhammed'e (peygamberimizin ümmetine) tam bir hüsn-ü misal (güzel bir misal) olurlar ve nümune-i iktida (uyulacak örnek) teşkil ederler..."(13/263)
 
“Bedîüzzaman hizmet-i imaniye noktasında risaletin (peygamberliğin) bir mir'at-ı mücellası (parlak aynası) ve şecere-i risaletin (peygamberlik ağacının) bir son meyve-i münevveri (nurlu meyvesi) ve lisan-ı risaletin (peygember dilinin) irsiyet (mirası olma) noktasında son dehan-ı hakikatı (gerçekleri söyleyen ağzı) ve şem’-i İlahînin (Allah’ın CC yaktığı ışığın) hizmet-i imaniye cihetinde bir son hâmil-i zîsaadeti (bahtiyar bir taşıyıcısı) olduğuna şübhe yoktur...”(13/265)
 
Bu ifadeler sadece bir teslimiyetin ifadesi değildir. 

Risale-i Nura gönüllerini vermiş, ondan istifade etmiş, başkalarını da istifade ettirmek için gecesini gündüzüne katan, ilk nur talebeleri o zaman zorluk ve takibat altında, bugünü de değil görme tahmin bile edemedikleri halde, onları bu esere çeken ne idi? Merhum Ahmet Feyzi Ağabey bu konuda yapmış olduğu uzun anlatımlardan kısa bir paragrafını aşağıya alıyorum:
 
“Risale-i Nur nedir? Bediüzzaman kimdir?
Evet, o zat daha hal-i sabavette ( çocuk yaşta) iken ve hiç tahsil yapmadan zevahiri (görünüşü) kurtarmak üzere üç aylık bir tahsil müddeti içinde ulûm-u evvelîn ve âhirîne (önceki ve son zamanın ilimlerine) ve ledünniyat (yüksek gizli ilimler) ve hakaik-i eşyaya ( varlıkların gerçek iç yüzüne) ve esrar-ı kâinata (kainatın gizli ve derin gerçeklerine) ve hikmet-i İlahiyeye (Allah’ın CC gözettiği gaye ve faydalara) vâris (mirasçı) kılınmıştır ki şimdiye kadar böyle mazhariyet-i ulyâya (mükemmel ayna olmaya) kimse nâil olmamıştır. Bu hârika-i ilmiyenin eşi aslâ mesbuk (gelmiş) değildir. 
Hiç şüphe edilemez ki Tercüman-ı Nur, bu haliyle baştan başa iffet-i mücesseme (cisimleşmiş bir ahlak) ve şecaat-i hârika (yüksek kahramanlık) ve istiğna-yı mutlak (Allah’tan başkasına muhtaç olmayan bir zenginlik) teşkil eden hârikulâde metanet-i ahlâkiyesi (sağlam ahlakı) ile bizzat bir mu'cize-i fıtrattır (yaratılış mucizesidir), tecessüm etmiş bir inayettir ve bir mevhibe-i mutlakadır (lütuftur). 
O zat-ı zîhavârık (harikalar sahibi zat) daha hadd-i büluğa ermeden bir allâme-i bîadîl (çok büyük bir alim) halinde bütün cihan-ı ilme (ilim dünyasına) meydan okumuş, münazara ettiği erbab-ı ulûmu (ilim sahiplerini) ilzam ve iskât etmiş (mağlup etmiş ve susturmuş), her nerede olursa olsun vaki olan bütün suallere mutlak bir isabetle ve aslâ tereddüt etmeden cevap vermiş, on dört yaşından itibaren üstadlık pâyesini taşımış ve mütemadiyen etrafına feyz-i ilim (bereketli ilim) ve nur-u hikmet saçmış, izahlarındaki incelik ve derinlik ve beyanlarındaki ulviyet ve metanet ve tevcihlerindeki derin feraset ve basîret (izahlarındaki üstün anlayış) ve nur-u hikmet, erbab-ı irfanı şaşırtmış ve hakkıyla "Bedîüzzaman" unvan-ı celilini bahşettirmiştir.
Mezaya-yı âliye (yüksek meziyetleri) ve fezail-i ilmiyesiyle (ilmi faziletiyle) de din-i Muhammedînin neşrinde ve ispatında bir kemal-i tam halinde rû-nüma olmuş (meydana çıkmış) olan böyle bir zat elbette Seyyidü'l-enbiya Hazretlerinin (peygamberimizin soyundan gelenlerin) en yüksek iltifatına mazhar ve en âlî himaye ve himmetine nâildir. Ve şüphesiz o Nebiyy-i Akdes'in (en kutsi peygamberin) emir ve fermanı ile yürüyen ve tasarrufuyla hareket eden ve onun envar ve hakaikine vâris ve ma'kes olan bir zat-ı kerîmü's-sıfattır (Allah’ın ikram sıfatına mazhar olmuştur). “(13/265)
 

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

 
Etiketler: ASRIN, DERDİ, İLE, DERTLENEN, ADAM, (25),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
02 Temmuz 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
28 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ SESİN İLETİMİ DE MUCİZE HEDİYESİDİR
25 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ ALAŞIMLAR İNSANLIĞA MUCİZE İLE GELMİŞTİR
21 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ 4 DEMİR CEVHERİ YERİNE ALTIN OLSAYDI NE OLURDU
20 Haziran 2020
AYASOFYA CAMİİNİ İBADETE AÇMAK 2
19 Haziran 2020
AYASOFYA CAMİİNİ İBADETE AÇMAK 1
18 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ HAZRETİ DUVUD’UN DEMİR MADENİNİ ERİTMESİ
15 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ FEHİM İFHAMDAN DAHA ESHELDİR
12 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ İLİMİN GÖREVİ NEDİR
09 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ DEMİR MUCİZESİ
06 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
03 Haziran 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
31 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
31 Mayıs 2020
CUMHURBAŞKANIMİZ SİGARAYI BIRAKMADA ÜLKE İÇİN BİR FIRSATTIR
29 Mayıs 2020
65 YAŞ ÜSTÜNE UYGULAMA MÜKAFAAT MI? CEZA MI?
28 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
27 Mayıs 2020
BU MİLLET BİR DAHA 27 MAYIS YAŞAMIYACAK
25 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
21 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİLERİN DİLİ
18 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİLERİN DİLİ
15 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİ
12 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİ KUR’AN VE PEYGAMBER MUCİZELERİ NE SÖYLÜYOR
10 Mayıs 2020
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİ KUR’AN VE PEYGAMBER MUCİZELERİ NE SÖYLÜYOR
06 Mayıs 2020
KESİN DAVET 70
06 Mayıs 2020
GÜZEL İNSANLAR ARKALARINDAN RAHMETLE ANILIR
04 Mayıs 2020
GÜZEL İNSANLAR ARKALARINDAN RAHMETLE ANILIR
04 Mayıs 2020
KESİN DAVET 69
03 Mayıs 2020
KESİN DAVET 68
30 Nisan 2020
KESİN DAVET 67
28 Nisan 2020
KESİN DAVET 66
26 Nisan 2020
KESİN DAVET 65
24 Nisan 2020
KESİN DAVET 64
24 Nisan 2020
KESİN DAVET 61
22 Nisan 2020
İYİLİĞİN ÜCRETİ TEŞEKKÜRDÜR
20 Nisan 2020
KESİN DAVET 63
18 Nisan 2020
ÖLÜM EBEDİN BİR BAŞLANGICI
16 Nisan 2020
KESİN DAVET 60
14 Nisan 2020
KESİN DAVET 59
12 Nisan 2020
KESİN DAVET 58
10 Nisan 2020
KESİN DAVET 57
09 Nisan 2020
KESİN DAVET 56
06 Nisan 2020
KESİN DAVET 55
06 Nisan 2020
Bülent Ertekin Kardeşim Kalbine Bakım Yaptırdı
04 Nisan 2020
KESİN DAVET 54
02 Nisan 2020
KESİN DAVET 53
01 Nisan 2020
KESİN DAVET 52
30 Mart 2020
KESİN DAVET 51
28 Mart 2020
KESİN DAVET 50
26 Mart 2020
KESİN DAVET 49
24 Mart 2020
KESİN DAVET 48
24 Mart 2020
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM
22 Mart 2020
KESİN DAVET 47
20 Mart 2020
KESİN DAVET 46
18 Mart 2020
KESİN DAVET 45
16 Mart 2020
KESİN DAVET 44
16 Mart 2020
KESİN DAVET 43
12 Mart 2020
KESİN DAVET 42
10 Mart 2020
KESİN DAVET 41
09 Mart 2020
REGAİB GECESİ 33 ŞEHİT 4
08 Mart 2020
KESİN DAVET 40
08 Mart 2020
REGAİB GECESİ 33 ŞEHİT 3
08 Mart 2020
KESİN DAVET 39
08 Mart 2020
REGAİB GECESİ 33 ŞEHİT 2
08 Mart 2020
ÖLÜM NASIL NİMET OLUR
03 Mart 2020
REGAİB GECESİ 33 ŞEHİT( 1)
02 Mart 2020
KESİN DAVET 37
28 Şubat 2020
KESİN DAVET 36
27 Şubat 2020
KESİN DAVET 35
24 Şubat 2020
KESİN DAVET 34
24 Şubat 2020
KESİN DAVET 33
20 Şubat 2020
KESİN DAVET 32
19 Şubat 2020
KESİN DAVET 31
16 Şubat 2020
KESİN DAVET 30
14 Şubat 2020
KESİN DAVET 29
12 Şubat 2020
KESİN DAVET 28
10 Şubat 2020
KESİN DAVET 27
08 Şubat 2020
KESİN DAVET 26
07 Şubat 2020
KESİN DAVET 25
05 Şubat 2020
ÇOCUKLARIN 15 GÜNLÜK TATİLİ
04 Şubat 2020
KESİN DAVET 24
02 Şubat 2020
KESİN DAVET 23
30 Ocak 2020
KESİN DAVET 22
26 Ocak 2020
KESİN DAVET 20
24 Ocak 2020
KESİN DAVET 19
23 Ocak 2020
KESİN DAVET 18
20 Ocak 2020
KESİN DAVET 17
18 Ocak 2020
KESİN DAVET 16
18 Ocak 2020
KESİN DAVET 15
14 Ocak 2020
KESİN DAVET 14
12 Ocak 2020
KESİN DAVET 13
11 Ocak 2020
KESİN DAVET 12
08 Ocak 2020
KESİN DAVET 11
06 Ocak 2020
KESİN DAVET 10
04 Ocak 2020
KESİN DAVET 9
02 Ocak 2020
KESİN DAVET 8
31 Aralık 2019
KESİN DAVET 7
30 Aralık 2019
KESİN DAVET 6
27 Aralık 2019
KESİN DAVET 5
25 Aralık 2019
KESİN DAVET 4
24 Aralık 2019
KESİN DAVET 3
22 Aralık 2019
KESİN DAVET 2
21 Aralık 2019
KESİN DAVET 1
14 Aralık 2019
GERÇEK ÖĞRETMENİ TANIYALIM 6
08 Aralık 2019
GERÇEK ÖĞRETMENİ TANIYALIM 5
05 Aralık 2019
GERÇEK ÖĞRETMENİ TANIYALIM 4
30 Kasım 2019
Gerçek Öğretmeni Tanıyalım 3
24 Kasım 2019
Gerçek Öğretmeni Tanıyalım 1
23 Kasım 2019
Bayram Yüksel Ağabey 2
19 Kasım 2019
BAYRAM YÜKSEL AĞABEY
14 Kasım 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (39)
10 Kasım 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (38)
05 Kasım 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM 37
28 Ekim 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (36)
22 Ekim 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (35)
17 Ekim 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (34)
15 Ekim 2019
TEK VÜCUT VE TEK SES (3)
14 Ekim 2019
TEK VÜCUT VE TEK SES (2)
13 Ekim 2019
Tek Vücûd, Tek Ses
10 Ekim 2019
Asrın DERDİ ile dertlenen adam (33)
04 Ekim 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (32)
30 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (26)
29 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (31)
27 Eylül 2019
Zelzele
22 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (30)
21 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (29)
17 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (28)
17 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (27)
17 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (24)
17 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (14)
17 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (11)
17 Eylül 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (7)
14 Eylül 2019
NİMETE SAYGI GÖSTERİLMEZSE ELİMİZDEN GİDER 2
12 Eylül 2019
NİMETE SAYGI GÖSTERİLMEZSE ELİMİZDEN GİDER (1)
18 Ağustos 2019
ZELZELE
17 Ağustos 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (23)
15 Ağustos 2019
ENEMİZİ KURBAN EDEBİLDİK Mİ ?
10 Ağustos 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (22)
06 Ağustos 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (21)
02 Ağustos 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (20)
28 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (19)
24 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (18)
21 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (17)
18 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (16)
16 Temmuz 2019
15 Temmuz 2016 gecesi ve 16 Temmuz 2016 sabahı
15 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (15)
06 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (13)
03 Temmuz 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (12)
30 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (10)
24 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (9)
21 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (8)
15 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (6)
12 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM (5)
09 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM 4
06 Haziran 2019
ASRIN DERDİ İLE DERTLENEN ADAM
25 Mayıs 2019
ISRAFIN REÇETESİ ORUÇ III
15 Mayıs 2019
ISRAFIN REÇETESİ ORUÇ I
12 Mayıs 2019
Cennet Anne
04 Mayıs 2019
Ramazan'ı Şerif
16 Nisan 2019
BİLİM ADAMI SORUMLULUĞU 5
11 Nisan 2019
BİLİM ADAMI SORUMLULUĞU 4
25 Mart 2019
BİLİM ADAMI SORUMLULUĞU 3
21 Mart 2019
BİLİM ADAMI SORUMLULUĞU 2
12 Mart 2019
EN ÇOK YAPTIĞIMIZ ŞEY “EN KOLAY İŞLEDİĞİMİZ ” 2
09 Mart 2019
EN ÇOK YAPTIĞIMIZ ŞEY “EN KOLAY İŞLEDİĞİMİZ ” 1
04 Mart 2019
BAKIŞ AÇISI 4
25 Şubat 2019
BAKIŞ AÇISI 3
19 Şubat 2019
BAKIŞ AÇISI 2
14 Şubat 2019
BAKIŞ AÇISI 1
05 Şubat 2019
EĞİTİMİN TEMELİ 2
28 Ocak 2019
EĞİTİMİN TEMELİ (1)
19 Ocak 2019
KESİN DAVET
15 Ocak 2019
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Haber Yazılımı