Yazı Detayı
09 Nisan 2019 - Salı 21:54
 
BERAT KANDİLİ
Doç. Dr. Ömer MENEKŞE
mail.haber111@gmail.com
 
 

Mübarek üç ayların sonuncusu, her yıl gelişiyle pek çok güzelliğin yaşandığı rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazanın müjdecisi.. .Şaban ayının yarısı gecesi... Berat...

Berat... borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraat etme, kurtulma. günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nail olma…

Her yıl idrak ettiğimiz kutlu bir zaman dilimi olan Berat Kandili; hem düşünce, tefekkür ve anlamlar dünyamıza hem de gönül dünyamıza üç şeyi kazandırır:

1. Berat Kandili, bize her türlü şer, kötülük, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan teberra ederek uzak kalmayı öğretir. Zira berat etmek, berâ ve velâ gibi iki önemli adımın sonucunda gerçekleşen bir zirvedir. Bu iki adımdan ilki berâdır ki, şerden, fesattan, vicdansızlıktan, insafsızlıktan, kötüden ve kötülükten teberra etmek, uzak durmak anlamına gelir. Bu geceyi idrak eden her mümin, kötülüğe olan mesafesini ölçmeli, kötülüğe giden yolları kapatmaya bir kere daha karar vermelidir.

Berâ, her türlü çirkinlik, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, arzularımızın, tutkularımızın, heva ve heveslerimizin, bencilliklerimizin egemenliğinden, nefsimizin esaretinden kurtularak gerçek özgürlük ve hürriyet olan beratımıza nasıl kavuşacağımızı öğretir.

Bu öyle bir özgürlük gecesidir ki, bizi bitmek bilmeyen heves ve arzulardan, benliğimizi esir alan hırs ve tutkulardan, kardeşliğimizi zedeleyen bencilliklerden uzaklaşmaya çağırır. Nefis ve şeytanın hile ve tuzaklarına karşı her zaman yüksek bir teyakkuzda olma bilincini diri tutar. Berat, kurtuluşun adıdır.

Müslümanlar bu gecede kendilerini, hayatlarını, hayal ve beklentilerini planlayarak, onları Kur’an ve sünnet ölçüleri içinde bir kere daha gözden geçirerek aslında gerçek mü’min olma ve rıza-yı Bâri’yi kazanma yolunda kayda değer mesafe kat etme imkânına sahip olurlar. Bu mübarek gecenin sunduğu manevi iklimde beratı almanın Yüce Rabbimiz’in ilahî mesajına kulak vermekle, Sevgili Peygamberimiz (sas)’in miras bırakmış olduğu sünneti ve ahlaki erdemleri hayata yansıtmakla mümkün olacağını bir kez daha anlarlar.

Beratın ikinci adımı ise velâdır ki, bu da sadece kötülükten uzaklaşmakla yetinmeyip iyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmak anlamına gelir.

Her türlü çirkinliği hayatından çıkaran mümin için Berat kandili, Allah’a dost olma, hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesidir. Beratın ilk şartı kimden berî, kime yakın olacağımızı bilmektir. Bu gece, adımızın Cenab-ı Hak katında nasıl anılmasını istediğimize karar verme gecesidir.

2. Berat Kandili, arzularımızın, tutkularımızın, bencilliklerimizin egemenliğinden, esaretinden kurtularak gerçek özgürlük beratımıza nasıl kavuşacağımızı öğretir. Bizi günahla buluşturan her türlü bağdan kurtulmak, bir şekilde ruhumuza sızmayı başarmış şer ve mefsedetten, fitne ve fesattan azat olmak, şeytanın her türlü oyun ve desiselerine karşı dirayet kazanma konusunda bize kalıcı, geliştirici bir bilinç kazandırır. Nefis ve şeytana ve onların hilelerine karşı her zaman yüksek bir teyakkuzda olmayı hatırlatır.

Günahlarımızın beraatı ancak misakımızı hatırlayarak ahdimize uygun olamayan davranışlarımızdan vazgeçerek Rabbimizin mağfiretiyle gerçekleşir.

3. Her yıl mübarek Ramazan ayına on beş gün kala idrak ettiğimiz Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize, yaratılıştan kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir.

Berat Kandilinin bize öğrettiği en önemli hususlardan biri sadece Allah’ın affına mazhar olmak değil, affedici olmaktır. Zira Allah’tan af bekleyen affedici olur. Allah’tan bağışlanma dileyen bağışlayıcı olur. Allah’ın hoşnutluğunu isteyen, hiç kimseyi hor ve hakir görmez. Allah’ın sevgisine ulaşmak isteyen, daima yüreğinde sevgi ve merhamet taşır.

Beratın en derin anlamı ise, bağışlanmadır. Berat gecesi, Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir.

Sevgili Peygamberimiz’in, (sas), bu gecede Allah’a bol bol ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve o gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecelli ederek fecre kadar: “Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.” (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191) buyurduğunu bizlere müjdelemiştir.

Berat, aynı zamanda kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yaradan’ın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür. Berat, tövbe ve dua zamanıdır.

Beratımız kendi elimizdedir. Zira bu dünyada yapıp ettiklerimizle öte dünyada haşrolacağız.

Bu dünyadaki amellerimizle mahşer günü dirileceğiz. Bu dünyanın kalpleri karartan atmosferini değiştiremezsek dirilişimizi gerçekleştiremeyiz. Hesap gününden önce dirilmediğimiz takdirde diriliş günümüzdeki hesabımız zorlaşır. Bu geceyi yeniden dirilmek için bir milat kabul edelim ve hem gelecek olan Ramazanımız hem de geri kalan ömrümüz bozgunculuk ve ifsat ile değil; imar ve inşa ile geçsin.

Bu gece vesilesiyle, “insanlık için gönderilmiş hayırlı bir ümmetin fertleri olarak her birimize yüksek sorumluluklar düştüğünü unutmayalım.

Zaman, kalbimizin en derin yerinden Rahman’a doğru bir yol açma zamanıdır. Bu gece hep birlikte Rabbimizden af dileyelim ve dua edelim. Ve hep beraber Rabbimize niyaz ederek diyelim ki:

“Ya Rabbi! Bizleri günah yüklerinden arınmış; suçlarından berat etmiş; hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş; yüreğini imana açmış, ömrünü salih amellere adamış kullar olarak Ramazan’a ulaştır…

Ya Rabbi! Yaşadığımız hayat boyunca hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, kalbin şefkatlisini ve merhametlisini, ölürken ölümün beşaretlisini, öldükten sonra kabrin saadetlisini cümlemize nasip eyle.

Ya Rabbi! Yuvalarımıza, yurdumuza huzur, saadet ve mutluluklar ihsan eyle. Darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar, borçlulara edalar lütfeyle.

Çocuklarımızı hayırlı evlatlar eyle Allah’ım! Her türlü kazadan beladan yavrularımızı muhafaza eyle. Gençlerimizi koru Allah’ım! Gencecik yürekleri sana asi olmaktan, senden uzaklaşmaktan, her türlü bağımlılık ve kötü alışkanlıktan, zehirli akımlardan, akran şerrinden sen muhafaza eyle.

Dünyanın her neresinde olursa olsun ezilen, üzülen, horlanan, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara, biçarelere imdat eyle, himmetini, yardımını üzerlerinden esirgeme Allah’ım.

Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle, bizleri birlikten ve beraberlikten ayırma Şehitlerimizi rahmetinle kucakla, bizleri onlarla cennetinde cem eyle Ya Rabbi.”

 
Etiketler: BERAT, KANDİLİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı