Yazı Detayı
27 Mayıs 2019 - Pazartesi 14:51
 
BİR ÖMRE BEDEL GECE: KADİR GECESİ
Doç. Dr. Ömer MENEKŞE
mail.haber111@gmail.com
 
 

Kur’an’ın indiği gece

Kur’an’ın indiği ay, Ramazan…Ve Ramazan’da Kur’an’ın indiği gece…Rabbimizin Kur’an’da “Bin aydan daha çok hayır” yüklediğini bildirdiği gece…

Kadri yüce Kitab’ın, kadri yüce bir meleğin diliyle, kadri yüce bir elçinin eliyle, kadri yüce ümmete indirildiği gece…

"Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rablerinin izni ile, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır". (Kadir, 97/1-5)

O Kur’an ki; insanlığın ufkunda bir ışık gibi yanan ve her dönemde insanların yollarını, kalplerini ve gönüllerini aydınlatmaya devam eden meşale…

O Kur’an ki; varlık ve varoluş bilgisinin ders kitabı, bütün kâinatın özeti ve Yüce Yaratan’ın insanlığa kurtuluş çağrısı…

Aramak: Hangi gece?

İçinde bulunduğumuz günlerden biri, belki bu gece, belki yarın, kim bilir belki dün… Kim bilir belki öleceğimiz gün..

Bu bilinmiyor…

“Arayın” diyor Kutlu Nebi, “Ramazan’ın içinde arayın, son on günde arayın, on günün tek rakamlı günlerinde arayın…” (Bkz. Buharî, Leyletü’l-Kadr, 3; Müslim,Siyam, 219; Tirmizî, “Savm”,71)

Arayın can havliyle, içine 83 yıl 4 aylık, yani bir ömürlük kazanç sığdırabilmek için arayın…

O gece Kadir gecesi miydi?

Kur'an ayeti ile bin aydan hayırlı diye haber verilen bir geceyi aramanın heyecanıdır insanı bu soruyu sormaya yönelten… Kadir gecesine olan tutkuyu diri tutmak ve o zaman diliminde yoğunlaşmayı sağlamaktır belki de neden…

Kadir gecesini bulduğumuzda bile onun o gece olduğunu bilemiyoruz. Geriye, belirli bir zaman dilimindeki her geceye, Kadir gecesiymiş gibi sarılmak kalıyor.

Cuma gününde gizlenen "icabet saati", esmâ-i hüsnâ arasında gizlenen "ism-i âzam", bütün ibadetler içerisinde gizlenen "rıza-i İlahi", zaman içerisine gizlenen "kıyametin kopma vakti" ve bütün bir hayat içerisine gizlenen "ölüm vakti" gibi, Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içerisinde gizlenmesi de, mü'minlerin gafletten uzaklaşıp uyanık bir gönülle bu ayın tamamını dolu dolu geçirmelerini sağlamak için olsa gerek…

Büyüklerimiz zamanın ve insanın kadru kıymetini bilmenin formülünü asırlar öncesinden bize bildirmişler aslında:

“Her geceyi Kadir, her geleni Hızır bil.”

Tüm Ramazan bu anlamda Kadir gecesi umudunu yeşertiyor, hele son on gece, insanın “Ah bir bulsam” ümidi ile çırpındığı, yanıp tutuştuğu bir zaman dilimine dönüşüyor...

Belki onun için Ramazan’ın son on günü, “İtikaf” gibi bir arınma disiplinine başvuruluyor. İtikaf… Nefis muhasebesi, terbiyesi ve tezkiyesi… Kişinin nereden geldiğini, nereye gittiğini derinlemesine tefekkür edişi, kendini ve Rabbini hatırlaması, hakikat aynasına bakıp kendine gelmesi… İtikâf… İnzivaya çekilme, dünyevî meşgalelerden uzaklaşma, kalpte derinleşme, Rabbin yakınlığına varma iradesini kuşanma…

Bin Aydan Hayırlı Bir Gece

Kadir Gecesine “bin aylık” bir derinlik yüklenmesi, insan tüm ömrünü kaybetse de, bir gecede, işin sırrını çözse kurtulabilir, manasını akla getiriyor.

Hani, Uhud savaşında tepeden tırnağa silâhlanmış bir hâlde Allah Resulünün yanına gelip, önce şehadet kelimesi getirip sonra savaşa giren ve şehit olan bir sahabi için Rasulullah Efendimiz “Az çalıştı, çok kazandı” (Buhârî, “Cihâd”, 13; Müslim, “İmâre”, 144) diyordu ya, tıpkı onun gibi… Bir gecede işin sırrını çözmek, sonsuz mutluluğun kapılarını açmak…

Şunu da anlayabiliriz Kadir gecesi sırrından:

Zaman durmadan deveran ediyor, dönüyor. Gündüzler geceleri takip ediyor. Geceler gündüzlerin arkasından süratle geçiyor. Ve zaman müstakim bir hat gibi gitmiyor. Kimi insan bin ay yaşayıp, bu koca ömrün içine Allah katında bir geceye değecek güzellik koyamayabiliyor. Zaman izafi yani…İşin sırrı, Kadir gecesinin de içinde yer aldığı İslam’ın zaman sırrını çözmede…

Zamanın değeri, o zamanda meydana gelen olaylardan ve o zamanın yüklediği değerlerden kaynaklanmakta…

Yüce Mevlâ, sanki verdiği ömür yolculuğu süresince insana elest bezmindeki kulluk sözünü hatırlatıyor. Bunun için yol haritaları gösteriyor, ömrün belirli duraklarına işaretler koyuyor…

İslam’ın tüm ibadet disiplini, vakitlerle tanzim edilmiş. Namaz, oruç, hac, zekat… Günlük hayattan bütün bir ömre kadar uzanan idrak inşası… Hayatın tüm farklı safhaları içinde… Sürekli bir duruluş ve yoğruluş hali…

Kadir Gecesi’nin sırrı da, günün beş vaktinde insanın yüreğini Rabbinin huzurunda yoğuran namazdan farklı değil, oruçtan, hacdan veya zekattan da…

Meleklerin Kutladığı Gece

Leyle-i Kadir…Kadrü kıymet bilme, Rabbimizin bizlere sunduğu sayısız nimetlerin farkında olma zamanı…

Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği O kutlu gecede Rabbin izniyle melekler iniyor insanların dünyasına, gerçek mahiyetini ancak Mevlâ’nın bildiği ve bize ancak bir “Emr-i ilahi” olarak bildirdiği  “Ruh” iniyor ve tan yeri ağarıncaya kadar adeta bir “selam… huzur, esenlik, güvenlik, sulh, selamet, barış” yağmuru yağıyor yüreklere… Her yere…

Gizli Hazineler Gecesi

“İndi Peygamber Kur’an bu gece

Geldi gökten burhan bu gece

Bu mübarek gece 1000 aydan ulu

Doludur keffe-i ihsan bu gece”

Kadir Gecesi nedir o halde? Ya da hangi halde içinde bin ayın hazinesini saklar?

Bunun tek cevabı olabilir: Rabbiyle ahdini kopmayacak biçimde yenilediği bir gece haline getirdiğinde o geceyi…

İnsanın dünya macerasının sırrı o: Allah’ı bilmek ve O’nunla alakamızı, O’nun dilediği çerçevede tanzim etmek…

Kur’an işte o çerçeveyi bildiriyor bize…

Gecenin ihyası

Değeri Kur’an’a dayanan gecenin ihyası, ancak Kur’an’a yönelmekle, onun eşsiz mesajını anlamak ve onun mana ikliminde yol almakla, imanın bir aşk, ölümün yeniden bir diriliş olarak kabul edilmesiyle, hayatın peygamber kılavuzluğuyla yaşanıp yaratılanın yaratandan ötürü sevilmesiyle mümkün…

Kadir gecesi…Tevbeyi kuşanma…Af deryasına dalma…Rahmet pınarında arınma...

Kadir Gecesi, tefekkürü, duayı, muhasebeyi, Allah için gözyaşı dökmeyi bol eylemenin gecesi..

Diğer kutlu zamanlar gibi Yüce Rabbimizin insanlığa bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşettiği Kadir gecesi aynı zamanda, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde geçmişimizi değerlendirerek gafletle geçen günlerimizi sorgulama, günahlardan arınma, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip af ve bağışlanma dileme zamanı… Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) bu mübarek gece ile ilgili olarak, “Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir gecesini ibâdetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buharî, İman, 25,27,28; Müslim, Müsafirîn, 173-176) müjdesi ve bizlere öğrettiği “Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.” (Tirmizi, “Deavat”, 84; İbn Mâce, “Dua”, 5) duası, bizler için günahlardan arınmaya vesile olacak büyük bir fırsat….

Duayı yoğur dakikaların hamurunda. Ömrünü rahmet çağının sonsuz günlerine bitiştir. Takdir gecesi bu gece… Aynaların övgüsünü bırak. Ettiklerine niyet kat; canını ve malını cennet karşılığı Rabbine sat. Kadir gecesi bu gece…Gecenin kadrini bilenlerin gecesi.” farkında mısın kadrin ne kadar yüksekte… Farkında mısın hatırın ne kadar el üstünde… Haydi, durma, varlığını dilinin ucuna taşı. Dua dua göğe yürü…” (Senai Demirci)

 
Etiketler: BİR, ÖMRE, BEDEL, GECE:, KADİR, GECESİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı