Yazı Detayı
07 Eylül 2020 - Pazartesi 10:04
 
HACI BEKTAŞ’I VELİ’ Yİ TANIMAK
Halil YOLDAŞ
 
 
Onüçüncü Asırda İslam Dünyasının yetiştirdiği Âlim ve Mütefekkir, Peygamberimizin sünnetlerine bağlı, veli bir zattır.
1210 yılında Horasanın Nişabur şehrinde doğan Hacı Bektaş-ı velinin asıl adı Seyit Muhammed bin    İbrahim Atadır.
Soyu Hz. Muhammed in (SAV) ın Amcasının oğlu Hz Ali’ye dayanır.
  1271 yılında Anadolu nun şirin kentlerinden Nevşehir in Hacıbektaş kasabasında vefat etti.
Çocukken Horasanda Ünlü Türk Alimi Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebelerinden Lokman payende tarafından yetiştirildi.
Lokman Payende zahiri ve Batıni ilimlerde çok ilerlemiş ve Ahmet Yasevi Hazretlerinin halifelerinden olmuştur.
Hacıbektaş’ı veli burada eğitim görürken eğitimdeki başarıları ve manevi kerametleri ile hocasının Dikkatlerini çekti.
Kerametleri diğer talebelerin ve âlimlerin takdirlerini topluyor ve ona saygı duyulmasına neden oluyordu.
Hacı Bektaş’ı veli tahsilini tamamladıktan sonra Anadolu ya geldi.
( Bazı kaynaklarda Hacı Bektaşi velinin Büyük alim ve Mütefekkir Ahmet Yeseviden de ders aldığı ve onun emirleriyle Anadolu’ya irşad görevi ile geldiği belirtilmektedir.)
Anadolu’da İrşat görevini yaparken halk tarafından çok sevildi ve büyük rağbet gördü.
Hz. Mevlana ile aynı dönemde yaşadı ve Osmanlı devletinin Kuruluş yıllarına devlet organlarının kurulmasında ve halkın manevi eğitiminde büyük hizmetleri olduğu için Osmanlı sultanlarının dikkatini çekti ve takdirlerini topladı.  Onlar tarafından sevildi ve hükmet gördü.
Osmanlı Devletinin sağlam temellere oturması için çalıştı.
Esnafların bugünkü odaları gibi Ahi örgütleri vardı. Buralarda esnafın manevi eğitimine katkılarda bulundu.
Sultan Orhan zamanında Kurulan Yeniçeri Ordusunun manevi (Dini ) eğitimini yaptı.
Yeniçeriler Hacı Bektaşi veliyi kendilerine manevi pir (manevi yol gösterici) olarak kabul ettiler.
Onun ilkelerini hayatlarında rehber edindiler. Bu bağlılık asırlarca devam etti.
Bu sevgi ve muhabbet yeniçerilerin barış zamanındaki iç huzuru sağlama görevinde ve savaş zamanındaki kahramanlıklarında çok büyük etkileri oldu.
Hacı Bektaş’ı velinin bu çalışmaları Ordu ile Milletin barışık bir şekilde yaşamasına ve ordu Millet Kaynaşmasına vesile oldu.
Mesela Yeniçeriler savaşa başlarken:
“Allah, Allah ey vallah. Baş üryan, sine püryan,
  Allah, Allah Nuru Muhammedi Pirimiz.
  Hünkârımız Hacı Bektaşi veli” diye başlamaları. Onun ordu üzerindeki manevi etkisinin kanıtıdır.
Anadolu ya gelişinden itibaren Halka Ehli Sünnet vel cemaat prensipleri doğrultusunda dersler verirken Tasavvuf Konularında da sohbetler yaptı. Onun derslerini ve sohbetlerini izleyenler Ona bağlananlar, ondan feyz alanlar gösterdiği Hak yolda yürüyen Müslümanlara adetlere uyularak
Bektaşiler denildi. Böylece Bektaşi tarikatı ortaya çıkmış oldu.
“ Peygamberimiz (sav)  buyurdu ki: “İslam dini bir ağaç tır. tarikat onun dalları, marifet yaprakları, Hakikatte meyveleridir”
19. Y.Y.  sonlarına kadar Bektaşilik her dönemde Anadolu da Müslümanların İslamı öğrendikleri ve manevi feyzi aldıkları bir tarikat bir okul olma özelliğini korudu. Bektaşi önderleri herkes tarafından sevilen, hürmet edilen, Padişahlardan itbar gören insanlar oldular.
Bektaşilerin itikatları düzgün, farzlara riayet eden, Haramlardan sakınan mensupları zamanla azaldılar.
Daha sonra Balım Sultan adında bir kişi tarafından yapılan bir takım değişiklikler nedeniyle gerçek Bektaşilik unutuldu.
Herkes tarafından sevilen ve hürmet edilen bu isim (Bektaşilik ismi) Hurifi denilen sapık itikatlı Kimseler tarafından düşüncelerine ve inançlarına siper olarak kullandılar.
( Bütün Müslümanlar günümüzde İslam adını veya Müslümanlarca saygı duyulan isimleri kullanarak kurulmuş bulunan, Farzları yaşamayan, Haramlardan sakınmayan ve kendisine mezhep veya tarikat adını kullanan bütün guruplardan uzak durmalı ve bunların gerçek amaçlarını öğrenmek içi çaba harcamalıdır.  )
Hacı Bektaşi Velinin Arapça yazılmış “MAKALAT” adlı bir tek eseri vardır.
Sonradan ona atfen yazılan şiirler fıkralar vb. onun eserleri değildir, onun düşüncelerini ve felsefelerini yansıtmaz.
  Hacı Bektaş’ı Veli Hazretlerinin düşünce ırmağından damlalar:

1-İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
2-Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.
3-Eline Beline Diline sahip ol.
4-Nebiler veliler insanlığa Allahın bir hediyesidir.
5-Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.
6-Bir olalım, İri olalım, Diri olalım.   (Hoca Ahmet Yesevi Felsefesi)
7-Arifler hem temizdir, hem temizleyicidirler.
8-Her ne arasan kendinde ara.
9-Muradına ermek sabırlı çalışma iledir.
10-Marifet erinin ilk makamı edeptir.
       Hacı Bektaşi veliyi rahmetle anıyor ve bize şefaatçimiz olmasını diliyorum. Selam ve Dua         halil.yoldas@hotmail.com  7.9.2020
 
 
 Halil YOLDAŞ
 Eğitimci Yazar
 
Etiketler: HACI, BEKTAŞ’I, VELİ’, Yİ, TANIMAK,
Yorumlar
Haber Yazılımı