Yazı Detayı
20 Ocak 2021 - Çarşamba 16:37
 
Hükümet Cami ve Mescitlerimizi İhya Etmek Zorundadır
Dr. Vehbi KARA
 
 

Bazı bürokrat, general ve amiraller ne yazık ki Silahlı Kuvvetlerde bir çok garnizonda cami yapılmasını engellemektedir. Yıllardan beri birlikte emek verdiğimiz sivil toplum örgütleri de bu cami düşmanlığına bir türlü son verememiştir.

İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) olarak yıllar önce yıkılan Heybeliada’nın o tarihteki tek camisi olan Deniz Harp Okulu Camisini bir türlü ihya edemedik. Bu gidişle sanırım ölmeden görmek de nasip olmayacak. 

Hükümetimizi ve özellikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı bu cami düşmanlığı konusunda göreve çağırıyorum. Çünkü yapılması gereken bütün her şeyi yapmamıza rağmen Sabetaycı bir güruh buna daima mani oldu.

Bu konuda neler yaptık; arz edeyim. Öncelikle Şu yıkılan Deniz Harp Okulu Camisinden bahsedelim.

Bu tarihi cami vakti zamanında “askeriyede cami mi olur?” zihniyetindeki bazı komutanlar tarafından yıkılmış Heybeliada 2 yıla yakın bir süre camisiz kalmıştı. Halbuki Osmanlı’dan kalma bu tarihi eser niteliğindeki cami, üzerindeki sanat eserleri açısından çok değerliydi.

Defalarca söyledim, tekrar etmekte yarar görüyorum. ABD’nin sanat açısından en ihtişamlı şapeli Annapolis’te bulunan Amerikan Deniz Harp Okulu kilisesidir. Komünist ülkeler hariç bütün dünyada askeri okullarda ibadethaneler bulunmaktadır. Maksat; subay ve astsubay yetiştiren okullarda manevi güç alınmasıdır. Aynı zamanda bu ibadethaneler hangi dine hizmet edildiğini gösteren sembol niteliğinde binalardır.

Nitekim çalıştığım Donanma savaş gemilerinde, özellikle Alman ve ABD yapımı muhriplerde daima papaz kamarası bulunurdu. Halen de Batılı ülkelerde din işlerinden sorumlu subaylar görev yapmaktadır. Fakat bu durumu rakı içmekten beyni sulanmış bizim idraksizlere anlatmak güçtür. Komünistler dahi askerler için ibadethanelere karşı çıkmazken bizim ayyaşlar buna şiddetle karşı çıkmaktadır.

İşin garip ve çirkin bir tarafı da karanlık odalardır. Hakkımda basında yazılar çıkmış “Yeni Akit Yazarı Vehbi Kara, Deniz Harp Okuluna cami yapılmasını istedi” diyerek şahsıma hakaretlerde bulunacak kadar ileri gidebilmiştir. İsteyenler internet arama motorlarından bu tip haberlere ulaşabilirler.

Demek ki cami düşmanları sadece askeriye içinde değil askeriye dışında da vardır. Fakat şimdilik bu kişi ve kurumlarla ilgilenmeyip seçilmiş idarecilerin emri altındaki askeri kurumlardaki cami yasaklarına değineceğiz.

Her yıl 18 Kasım günü Deniz Harp Okulu kuruluş törenleri yapılır. Bu törenlere birkaç defa katıldım. Törenler esnasında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü  Erhan Afyoncu ile görüşme imkanı buldum. Kendisine Heybeliada Deniz Harp Okulu Camisi ile birlikte Deniz ve Hava Harp Okullarına cami yapılması gerektiğini ifade ettim. Din ve vicdan özgürlüğü kapsamında hiçbir vatandaşımızın ve askeri öğrencilerin ibadet etme haklarının engellenemeyeceğini söyledim. Yasaklamaların bunu en çok istismar eden FETÖ örgütüne yaradığını belirttim. Bana “haklı olduğumu ve cami taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini” söyledi.

Daha yeni göreve başladığı için kendisine zaman verilmesi gerektiğini belirterek gerekli notları aldığını söyledi. Bu durumun takipçisi olacağımı kendisine söyledim. Beni basından takip ettiğini ve en kısa zamanda camilerin yapılacağını söyledi. Bu konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’e de müracaat ederek takip etmeye devam ettim.

Ayrıca her 18 Kasım törenine katıldığımda Okul Komutanı Amirallerle görüşüp Deniz Harp Okulu Camisinin ne zaman ihya edileceğini sorarım. Nitekim 2019 yılında da sorduğumda okul komutanı çok güzel bir caminin fotoğrafını göstererek bu konuda çalışmaların son aşamaya geldiğini Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından onay alınması aşamasına geldiğini söyledi.

Fakat ne yazık ki aradan iki yıl geçmesine rağmen hala tek çivi dahi çakılmış değildir. Bu konuda Sabetaycı olduğundan şüphe duymadığım bazı kişilerin cami yapımına engel olduğunu fark ettim. Şimdi de buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanını Hulusi Akar’ı göreve çağırıyorum. Öncelikle “bu cami yapımına engel olan kimlerdir?” sorusuna cevap vermeleri gerekiyor. 

Camiden korkan ve cami yapılmasına engel olan Allah’tan korkmayan bu kişilerin kimlikleri ortaya dökülerek yapmış oldukları fenalıkların engellenmesi gereklidir. Ayrıca zaman geçirilmeden bu kişilerin hem halkımızın vicdanında hem de kanunlar önünde cezalandırılması gereklidir. Aksi takdirde Anayasa’da teminatı bulunan din ve vicdan özgürlüğüne karşı açık bir suç işlenmiş olacaktır. Eğer bu apaçık din düşmanlığına göz yumulmaya devam edilirse hükümet ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de suça iştirak etmiş olacaklardır.

Yazımın kalan kısmında 2007 Yılında İstanbul’da yıkılan veya harabe haline gelen camilerimizi ihya etmek üzere kurulan İSTED’in faaliyetlerine yer vermek istiyorum.

Doktor Erhan Sarışın başkanlığında bir avuç gönüllü ile kurulan bu dernek; CHP idaresi zamanında yıkılan İstanbul’daki birçok caminin ihya edilmesine sebep olmuştur. Özellikle tarihi eserlerin yaşamasına ve yeni eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaya çalışmak önemli bir vatandaşlık vazifesidir. Çünkü çevremiz ve özellikle de İstanbul’a İslam mührünü vuran camilerimizi korumak her şuurlu Müslümanın görevi olmalıdır. Bu eserler ve doğal güzellikler; sadece geçmişten bir miras değil, geleceğe emanettir. 

İşte bu nedenle faaliyetlerin bir dernek çatısı altında sürdürülmesi zorunluluk haline gelmiş ve bu maksatla İstanbul Çevre, Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği kurulmuştur. Derneğimiz 20 Haziran 2018’ e kadar genelde Suriçi ve Tarihî Yarımada olmak üzere yaklaşık 115 Camii, Mescid, Tekke ve Çeşme ile ilgilenmiş sonuçta bir çok eserin ihyasında önemli görevler almıştır.

Dernek üyesi olarak üç yılını Heybeliada’da ve son yılını da Tuzla’da okuduğum Deniz Harp Okulu için cami yapılması konusunda hala mücadele etmekteyim. NATO standartlarına göre tabur ve üstü birliklerde ibadethane yapılması gerektiği için bu konuda yapmış olduğum girişimlere karşı özellikle askerler kayıtsız kalamadı. Mücadelemde haklı olduğumu fakat bu taleplerimin yerine getirilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğu, hükümet ve ilgili bürokratlar tarafından hep dile getirildi.

Türkiye’de bürokrasinin ne derece hantal ve beceriksiz olduğu herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. Görüştüğüm devlet adamları, uğrunda mücadele ettiğim çevre, kültür ve tarihi eserlerin korunması konusunda daima olumlu oldular. Eskiden olduğu gibi “askeriyede caminin ne işi var” gibi din ve vicdan özgürlüğünü kısıtlayıcı sözleri söylemediler. Bununla birlikte camiye ve dine düşman bürokratları da aşmakta çok zorluk çektiğinin fark etmekte hiç zorlanmadığımızı ifade etmek durumundayım.

Özellikle cami minareleri bazı din düşmanlarını fevkalade acıtmaktadır. İstanbul’un artık asla bir Hıristiyan veya Yahudi kentine dönüşemeyeceğinin bir kanıtı ve mührü olan cami minareleri bazı insanları çok rahatsız etmektedir. 

Maksadımız kimseyi üzmek canını acıtmak değildir. Ecdad yadigarı muhteşem sanat eserlerini barındıran bu varlıklarımızı korumak ve gelecek nesillere ulaştırmaktır. Bu nedenle ağlayıp feryadü figan edenlere sadece acımakla yetiniyoruz. 

Allah, cami düşmanlarına da iman ve izan nasip etsin dilek ve temennimiz vardır. Ayrıca diğer illerimizde de bizim gibi faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine çok ihtiyaç vardır. Örnek olması bakımından İSTED tarafından yapılan ve yapılacak faaliyetlerimizi arz ediyorum:

İhyasını bekleyen eserler: Heybeliada Deniz Harp Okulu Camii, Arakiyeci Mehmet Ağa Mescidi, Yeniköy Molla Çelebi Camii, Sarayburnu Tıbbiye - Yedekçiler Mescidi, Sinan Paşa Camii, Bektaş Efendi Camii, Fatih Haydarane Mescidi, Aksaray Bostancıbaşı - Cellâd Camii, Emir Mescidi - Sirkeci, Tophane Dâyezâde Camii, Cibali İskelesi Mescidi, Cankurtaran Camii, Balçık Tekkesi Mescidi, Yavuz Mehmet Ağa Mescidi, Saraçhane Mimar Ayas Camii, Laleli Kızıltaş Mescidi - Yusuf Rıza Efendi Mescidi, Ayvansaray Toklu Dede Mescidi, Haydarpaşa Kavak İskelesi Camii, Saraçhane Karagöz Mescidi, Oruç Gazi İsmail Ağa Camii, Yedikule Fatih Camii, İmrahor Camii,

İhyası süren eserler ise şunlardır: Hacı İlyas Camii, Sivâsî Tekkesi ve Mescidi, Güngörmez Mescidi/Sultanahmet (1465), Lala Hayrettin Mescidi, Balat Karanlık Mescidi, Eğrikapı Avcı Bey Camii, Aksaray Camcılar Mescidi, Sultanahmet Helvacıbaşı Camii.

Projesi Çizilen Eserler şunlardır: Fındıklı Perizad Hatuniye Mescidi, Voynuk Şucaaddin Camii, Ayvansaray Mescidi, Evliya Mescidi, Arabacı Beyazıt Camii, Aksaray Mercimek Tekkesi Mescidi, Garipçe Kışlası Camii, Sarıyer Kefeliköy Camii, Alaca Mescidi, Baba Hasan Alemi Camii, Üsküdar Salacak İskelesi Camii, Katip Sinan Camii, Vezneciler Camcı Ali Camii, Firuz Ağa Camii.

Tescil Olan Eserler şunlardır: Çakırağa Camii, Beyoğlu İmam Emir Ali Camii, Saraçhane Kırkçeşmeler, Aydınoğlu Camii, Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Camii, Şehremini - Ereğli Camii, Sirkeci Garı Daye Hatun Camii, Beyoğlu Asma Mescidi / Asmalı Mescid, Yenikapı Malkoç Süleyman Ağa Camii, Beyazıt Hatice Usta Mescidi, Ördek Kasap Camii, Nazmi Tekkesi Camii - Yavaşça Mehmet Ağa Camii, Himmetzade Tekkesi Camii, Hoca Hayreddin Mescidi, Fatih Ebekadın Camii, Üsküdar Fıstıklı Mescid, Halil Attar Mescidi, Fatih Keskin Dede - Efdalzade Mescidi, Fındıklı Perizad Hatun/Hatuniye Mescidi, Papazoğlu Mescidi, Fatih Sarı Güzel Mescidi, Rumeli Hisari Nalbûrî Tekkesi Mescidi, Eyüpsultan Emir Buhari Camii, Beyoğlu Tozkoparan Mescidi, Başakşehir Baruthane Camii, Halil Paşa Camii, Fındıklı Selime Hatun Camii, Fatih Öksüzce Mescidi, Cezayirli Hasanpaşa Kulesi, Galata Yeni Valide Camii, Abayi Mescidi, Alaca Tekke Yanık Minare Mescidi, Deniz Abdal Camii, Şeyhu'l-Harem Camii, Karacaahmet Miskinler Tekkesi Mescidi, Hubyar Camii, Sultanahmet Kabasakal Mescidi, Eminönü Balık İskelesi Tekkesi Mescidi, Sultanahmet Cezaevi Camii, Heybeliada Bahriye Mektebi Camii, Samatya Etyemez Tekkesi Mescidi, Tophane Çivici Limanı Camii, Hıfzıssıhha Revani Çelebi Mescidi

Tescil için başvurulan eserler: Fatih Çürük Elma Camii, Sultan Camii/Hanım Sultan Camii/ Osman Şah Validesi Camii, Fatih Yahya Efendi / Yolgeçen Mescidi, Tophane Ocağı Mescidi, Sarıyer Kireçburnu Camii, Kepenekçi İshak Mescidi, Hacı Hasan Efendi (Zeytûnî) Camii, Muhasebeci Ahmet Efendi Mescidi, Eyüp Vezirtekke Minare Ve Mescidi, Fatih Hatuniye Mescidi, Fatih Perkapı-Kandiligüzel Mescidi, Fındıkzade Nuri Dede Mescidi, Kapalı Çarşı Terlikçiler Mescidi, Taksim Kışlası Camii, Fatma Sultan Camii, Silivri Ali Bey Camii, Sultanahmet Üçler Mescidi, Kumkapı Musalla Mescidi, Çapa ve Cerrahpaşa mescidleri..

Kayıp ve bilgisi eksik eserler: Aksaray mercimek tekkesi Mescidi, Karaköy Camii, Sekbanbaşı İbrahim Ağa Camii, Sinan Paşa Camii, Millet Kütüphanesi Mescidi.

Tamamlanan ve hizmete sunulan eserler ise şunlardır: Piri Mehmed Paşa - Soğukkuyu Mescidi, Bereketzade Ali Mescidi, Paşababa Tekkesi, Kasap Halil Camii, Haliç Kapı Üstü Mescidi, Seydibey Camii, Gürcistandaki Tarihi Camiilerin Yenilenmesi, Galata Bereketzade Tünel Restorasyonu, Fatih Parmakkapı Mescidi, Galata Bereketzade Çeşmesi, Beşikçizade Mescidi, Esekapı Mescidi, Şeyhu'l-İslam Camii, Çavuş Mescidi, İtfaiye Camii, Kürkçübaşı Camii, Akşemsettin Tekkesi.

Ecdat yadigarı bu eserler ile ilgili olarak görsel bilgilere http://isted.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Tarihi eserlerimizi korumak adına farkındalık meydana getirmek ve bürokratları harekete geçirmek üzere bütün okuyucularımı gayrete davet ediyorum, vesselam…

 Dr. Vehbi KARA

 
Etiketler: Hükümet, Cami, ve, Mescitlerimizi, İhya, Etmek, Zorundadır,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
27 Şubat 2021
Sabetaycı Kavgaları ve Yahudilerin Osmanlı Devletine Getirilmeleri
22 Şubat 2021
Askeri Darbeler ve Milli İstihbarat Teşkilatı
20 Şubat 2021
Tarikatların Güzelliği
18 Şubat 2021
İlahiyatçı Geçinen Teologlar ve Hadis İnkârcılığı
16 Şubat 2021
Sabetay Sevi'yi Tanımadan Tarihi Bilemeyiz
16 Şubat 2021
Eşcinsel Sapkınlık ile İlgili Ayetler
12 Şubat 2021
Hazır Arkasını Dönmüşken Bas Tekmeyi
07 Şubat 2021
Osmanlıyı Sevdiren Adam Yavuz Bahadıroğlu
05 Şubat 2021
Denizcilerin Korsanlarla İmtihanı
02 Şubat 2021
Bediüzzaman Said Nursi’nin Selanik Nutku
02 Şubat 2021
Bediüzzaman Said Nursi ve Abdülhamid İlişkisi
28 Ocak 2021
Altı Soruda İslamiyet
27 Ocak 2021
Platonik ABD Aşkı Ne Zaman Bitecek?
23 Ocak 2021
Beddua Etmek Yerine Dua Etmeli
22 Ocak 2021
Artık Yeni Şeyler Söylemek Lazım
18 Ocak 2021
Ahmet Turan Alkan’a Tebrikler
15 Ocak 2021
ABD’nin Paralel Devlet Yapılanması
12 Ocak 2021
Gerçek Savaş Gazisi Bediüzzaman Said Nursi
12 Ocak 2021
Kurtuluş Doğruluktadır
08 Ocak 2021
Ehl-i Sünnete Karşı Yapılan Saldırılar
07 Ocak 2021
Kanal İstanbul Soru ve Cevapları
01 Ocak 2021
Kafkaslarda İslamiyet Yeniden Güçlenmeye Başlıyor
01 Ocak 2021
İnsana Ancak Çalıştığının Karşılığı Vardır
31 Aralık 2020
Meğer Özür Dilemek Ne Kadar Zormuş
27 Aralık 2020
Kanal İstanbul Niçin Gereklidir?
25 Aralık 2020
En Güzel Miras Kitaplar
22 Aralık 2020
ABD Açıkça Düşmanca Davranıyor
16 Aralık 2020
Bir Zamanlar Batı Çalışma Grubu Vardı
15 Aralık 2020
Bediüzzaman Eyalet Sistemine Karşıydı 
13 Aralık 2020
İnternet Nasıl Doğdu?
10 Aralık 2020
Süleyman Demirel Sağ Gösterip Sol Vurmuştur
08 Aralık 2020
Süleyman Göncü’den Yargı Reformuna Yönelik Önemli Açıklama
06 Aralık 2020
Namaz Kılmayı Teşvik Etmek Suç olur Mu?
04 Aralık 2020
Bahriyede 15 Yıl
01 Aralık 2020
İnsan Neden Diğer Canlılardan Üstündür?
28 Kasım 2020
ABD Propagandası Nasıl Gerçeğe Dönüşüyor?
28 Kasım 2020
Yeni Bakanımız Lütfı Elvan’a Tavsiyeler
23 Kasım 2020
Ülkenin Büyümesi için Devletin Küçülmesi Şarttır
17 Kasım 2020
Ne Mutlu 'Azınlıktanım' Diyene!
16 Kasım 2020
İlimlerin Şahı ve Padişahı
12 Kasım 2020
Zafere Ramak Kala Yine Ateşkes
10 Kasım 2020
Bir Büyük Amiralin Hikâyesi
08 Kasım 2020
Uçaklar Savaş Gemileri Tanklar Demir Tabut Oldu
07 Kasım 2020
Savaş Stratejilerini Değiştiren Türk
31 Ekim 2020
Faiz ve Devletçilik Kıskacındaki Türkiye Ekonomisi
29 Ekim 2020
Hadisi Şeriflerin Önemi
28 Ekim 2020
Türk ve İslam Tarihinin En Büyük Bozgunu
26 Ekim 2020
Topyekün Eğitim Reformunda Yapılması Gerekenler
22 Ekim 2020
Zaman Tarikat Değil Reyting Zamanıdır
16 Ekim 2020
FETÖ’yü ve Deccali Tanıma Rehberi
15 Ekim 2020
Emekli İnkılapçı Subaylar Kadar Olamadık
15 Ekim 2020
Emekli İnkılapçı Subaylar Kadar Olamadık
13 Ekim 2020
Faiz Yerine Karzı Hasen Ne Güzeldir
10 Ekim 2020
Adalet Kavramı ve Türkiye Cumhuriyeti
06 Ekim 2020
Karabağ Harekatı Yarım Kalmasın
03 Ekim 2020
Dünyanın En Dalavereci Ülkesi
23 Eylül 2020
Darbeci Generaller Keyif Sürerken Mağdur Ettikleri Askerlerin Durumu
20 Eylül 2020
İntizam ve Terakkiden İstanbul Sözleşmesine Sosyal Değişim
17 Eylül 2020
Bediüzzaman’ın Mesleği Kardeşlik Üzerinedir
13 Eylül 2020
Materyalist Eğitim Bakanlığı Nasıl Milli Olur?
11 Eylül 2020
Avrupa Alimlerini Suçüstü Yakalayan Adam
09 Eylül 2020
Aileyi Yok Etmek Maksadıyla Ankara’da Kotarılan Kararlar
08 Eylül 2020
Modern Köleliğin Sonu Kitabı
04 Eylül 2020
Gıybet ve Arkadan Konuşma Hakkında
01 Eylül 2020
Halifelik Kurumu Nasıl Teşekkül Etmelidir?
31 Ağustos 2020
Meclis Uhdesindeki Halifelik Yeniden İhya Edilmelidir
28 Ağustos 2020
Bediüzzaman’ın Medresetüz Zehra Projesi
24 Ağustos 2020
İstanbul’umuzun Beyrut Gibi Olmaması İçin Kanal İstanbul Gereklidir
23 Ağustos 2020
Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözümleri Kitabı
19 Ağustos 2020
Hani Avrupa Ayağa Kalkacaktı?
14 Ağustos 2020
Yalancının Mumu 51 Senedir Yanıyor
11 Ağustos 2020
Kadına Şiddet Şapka İle Başladı
08 Ağustos 2020
Fuat Sezgin’in Arapçanın Üstünlüğüne Dair Görüşleri
04 Ağustos 2020
Dinsizler Kuran’ın Tercümesini Niçin İstiyorlar?
03 Ağustos 2020
Necip Fazıl Kısakürek’i Farklı Gösteriyorlar
28 Temmuz 2020
Ölümü Unutmuş İnsanlara Bir İbret Dersi
19 Temmuz 2020
Böyle Anayasa Olmaz
17 Temmuz 2020
Feto’nun Dümen Suyuna Giren Dinsiz Olur
16 Temmuz 2020
Darbecilerinin Verdiği Kararların Hükümsüz Sayılması
12 Temmuz 2020
Ayasofya Kararı Sonrasında Neler Olacak?
09 Temmuz 2020
Kuran Nedir ve Tarifi Nasıldır?
07 Temmuz 2020
Faiz En Büyük Günahlardan Bir Tanesidir
04 Temmuz 2020
Kapitalizm Kadını Köle Olarak Kullanıyor
03 Temmuz 2020
Allah Selamet Versin
27 Haziran 2020
İnsanlarla Dalga Geçiyorlar
25 Haziran 2020
Ölen Ölür Kalan Sağlar Bizimdir Politikası
24 Haziran 2020
Sınıfsız Toplum İlkelliğin Temelidir
23 Haziran 2020
İnsanlar Hürriyeti Elde Etseler de Yine Abdullahtırlar
21 Haziran 2020
Bahriye’de 15 Yıl Kitabı
13 Haziran 2020
Hutbenin Arapça Okunmasının Hikmetleri
11 Haziran 2020
Hutbe Ne Zamandan Beri Türkçe Okunuyor?
10 Haziran 2020
Cuma Hutbesinin Tesirli Olması İçin
09 Haziran 2020
Feto’nun Derin İlişkiler Süreci
06 Haziran 2020
FETÖ Elebaşı Gülen’i Tanıyalım
12 Mayıs 2020
Korona Sonrası Dönemde İşsiz Kalmanın Sonuçları
08 Mayıs 2020
FETÖ Elebaşı Gülen’i Tanıyalım
04 Mayıs 2020
Modern Köleliğin Sonu
03 Mayıs 2020
CAMİDE DANS VAR
30 Nisan 2020
Lut Kavminin Sapkınları Hala Yaşıyor
28 Nisan 2020
İNSAN DÜNYAYA NEDEN GÖNDERİLMİŞ
26 Nisan 2020
Libya’da Yedi Düvel ile Savaşıyoruz
21 Nisan 2020
Alkollü İçki Serbest Sigara Haram
18 Nisan 2020
Korona Sonrası Dönem ve Yeni Bir Dünya Gerçeği
17 Nisan 2020
Bediüzzaman Said Nursi’nin Memuriyet Hizmeti
12 Nisan 2020
Özel Mülkiyet ve Hürriyet Devri
09 Nisan 2020
19 Mayıs 1915’te Çanakkale’de Neler Oldu?
31 Mart 2020
Uzaktan Kumanda İle Çalışma Şekilleri
30 Mart 2020
Çalışma İlişkilerinde Yeni Dönem
26 Mart 2020
Korona Virüsünün Hatırlattığı İnsanın Büyük Yolculuğu
25 Mart 2020
Miraç Mucizesinin Hediyeleri Nelerdir?
22 Mart 2020
Cevşen Duasını Bir de Okuyanlardan Dinleyin
19 Mart 2020
Cuma Namazı Hür İnsanlar İçin Farzdır
17 Mart 2020
Hastalıkların Hikmeti Hakkında
12 Mart 2020
Tunus’a Silah İhracatı
10 Mart 2020
Rusya’nın da Karizması Çizildi
08 Mart 2020
Kem Söz Sahibine Aittir
08 Mart 2020
Şia ve Vahhabi Kıskacında Kalan Müslümanlar
29 Şubat 2020
TOPLU VURDUKÇA YÜREKLER ONU TOP SİNDİREMEZ
27 Şubat 2020
Rusya’nın Boğazını Sıkma Zamanı Geldi
24 Şubat 2020
Kızıl Elma Değil Misak-ı Milli Esastır
20 Şubat 2020
Asker Ülkeyi Savunmak ve Savaşmak İçin Beslenir
15 Şubat 2020
Bir Tek Sigara Kaldı
14 Şubat 2020
Türk Tokadının Sesi Tahran’dan Duyulmalıdır
11 Şubat 2020
Atanmışlar Seçilmişlere Karşı Asker Gibi Selam Durmalıdır
09 Şubat 2020
SURİYE VE FİLİSTİN'İN GELECEĞİ
06 Şubat 2020
İki Dünyada Hesap Veremezsiniz
04 Şubat 2020
İDLİB OPERASYONU BAŞLAMAK ÜZERE
01 Şubat 2020
DEPREM VİRÜS VE HİKMETLERİ
30 Ocak 2020
Deccal Aldatıcı Demektir
27 Ocak 2020
Mehdi İnkârcıları Bilsinler Ki
25 Ocak 2020
Kadınların İş Hayatı İçin Zorlanmasına Gerek Yoktur
23 Ocak 2020
İslam Ülkeleri Ortak Savunma Araçları Üretimi
21 Ocak 2020
MİLLETİMİZİ SİNSİCE FAİZE ALIŞTIRIYORLAR
18 Ocak 2020
İRAN YALAN CUMHURİYETİ
16 Ocak 2020
Yalancılık ve FETÖ İlişkisi
13 Ocak 2020
Haydut ABD Muavenet’imizi Vurmuştu
11 Ocak 2020
ADNAN TANRİVERDİ PAŞA'YA NİÇİN SALDIRIYORLAR?
07 Ocak 2020
ASKER VATAN MENFAATİ UĞRUNA ÖLMEK İÇİN VARDIR.
04 Ocak 2020
Keşifler Çağının Öncüsü Müslüman Amiral Zheng He
02 Ocak 2020
Abdülhamid Han’ın Konya Suyolu ve Köprüsü Projesi
31 Aralık 2019
PARİS ELÇİSİ YİRMİSEKİZ MEHME T ÇELEBİ ’NİN KANAL RAPORU
28 Aralık 2019
SOKULLU ’NUN YAPAMADIĞI STALİN'İN BAŞARDIĞI SUYOLU
26 Aralık 2019
Batılılar Müslümanları Nasıl Aldatıyor?
24 Aralık 2019
Menemen Hürriyeti Boğma Operasyonudur
21 Aralık 2019
HOCAM, BEN DE O SÜRÜ'NÜN BİR NEFERİYİM.
21 Aralık 2019
ALKOL VE KADINA ŞİDDET
19 Aralık 2019
İslam Ülkeleri Arasında Savunma İşbirliği Neden İstenmiyor?
18 Aralık 2019
Barış Pınarı Harekâtı ve Geleceğe Yansımaları
14 Aralık 2019
Dünyanın En Tehlikeli Suyollarından Bir Tanesi İstanbul Boğazı’dır
06 Aralık 2019
BATIDA VE TÜRKİYE'DE KADINA ŞİDDET
30 Kasım 2019
BATIDA VE TÜRKİYE ’DE KADINA ŞİDDET
30 Kasım 2019
İCTİHAD KAPISI AÇIK MIDIR?
26 Kasım 2019
Darbeci General Büyükanıt’a Hakkımızı Helal Etmiyoruz
22 Kasım 2019
Deniz Harp Okulunda Değişenler ve Değişmeyenler
Haber Yazılımı