Yazı Detayı
23 Şubat 2021 - Salı 14:18
 
KÂİNAT KİTABINDA VARLIĞIN TEMELİNDE ESRARLI YOLCULUK
HALİL KÖPRÜCÜOĞLU
mail.haber111@gmail.com
 
 

1930'lu yıllarda maddenin atomlardan oluştuğu, onlarında proton, nötron ve elektronlardan meydana geldiği düşünülüyordu. O yıllarda Kuantum Fiziği doğuyor ve atomun bilye veya bilardo topu gibi davranmadığı onların maddi parçacıklarına dalgaların eşlik ettiği söyleniyordu.


Yeni teknik ve araçların olağan üstü geliştirilmesiyle 1935'lerde 6; 1955'lerde 18; İki binlerde 200'ün üstünde atom parçacığı tespit edildi. (Prof. Dr. Osman Çakmak, "Varlığın sınırlarında esrarlı yolculuk", Nesil Yayınevi, 2006, syf. 13)
Temel yapı taşlarını ararken, bütün parçalar arasında var olan, karmaşık(!) ilişkiler dokusu bulundu! Artık temel parçacık yoktu!
Yeni buluşlar, Kâinat ve madde anlayışında değişikliklere yol açmış, artık bir olayı sebep-sonuç ilişkisiyle açıklamanın doğru olmayacağı ortaya çıkmıştı. Sebep-sonuç alakası kurabilmek için gerekli kesinlik ortadan kalkıyor, bu yüzden varlığın teşekkülünü(!) maddi sebeplere bağlamak anlamsız hale geliyordu. Mesela, "Fotonun şu şekilde ortaya çıkmasına şu yol açtı" diyebileceğimiz bir şeyler ortada kalmıyordu. Görünüşte bir şey bulsak bile Foton ya da Atom taneciği bazen o şey olmadan da ortaya çıkıyor, yani "hiç sebepsiz" "yoktan yere" ortaya çıktığı görünüyordu! (age, 14)
Kütlenin 99,9'u, proton ve nötrondan ibaret bir çekirdekten oluştuğu görüldü... Çekirdeğin, kütlenin neredeyse tamamını içine aldığı halde, tüm otom içinde kapladığı yer on binde bir hacım bile olmadığı tespit edildi. Üçüncü temel atom parçacığı olan elektronların, çekirdeğin etrafında, yörüngelerde, DALGALAR halinde hareket ettiği anlaşıldı. Protonların da Kuarklardan oluştuğu tespit edildi. (age, 15)
Özetle Birleşik Alan Teorisi gibi bir manaya kilitlenen ilim, maddede 10 üzeri -33'lere inildiğinde sadece madde(!) enerji arası TİTREŞİMLERİ ifade eden SİCİM gibi esneme yeteneği olan birimler(?) diyerek sustu.
Artık sayısız atom altı parçalar ve atomda tespit edilen 4 kuvvetin her atomda bulunan vasıflar olduğu kabul edildi.
Atom Modelinin önde gelen mimarlarından Niels Bohr  "...Atom taneciklerinin özelliklerinin tanımlanamayacağını belirtmekte ve onların ancak diğer sistemlerle giriştikleri etkileşimler aracılığıyla gözlenebileceğinin altını çizmektedir" (N.Bohr, Atomic Physics and the Description of Natura, s,57)
Bunlar insanı hayretler içerisinde bırakırken, çok önceleri bir İlahiyatçı olarak Bediüzzaman'nın söyledikleri ise, bu fizik ilminin olağan üstü tespitlerini teyit ederek daha ilerisine parmak basması, daha da heyecan vericidir:
"(TABİAT) Kâinat kitabıdır. Evet, şu kitabın bütün harfler ve bütün noktaları, birey olarak da, bütün eko sistemle birleşik olarak da Zât-ı Zülcelâlin (Celal sahibi Yaratıcımızın) varlığına ve birliğine, kendilerine has lisanla konuşup (İsra Süresi,17:44'deki:) ‎"Hiçbir şey yoktur ki, Onu övüp Onu tespih etmesin. Kusursuzluğunu bilip kemalatını göstermesin manasını okuyorlar” ı söylüyorlar.
Kainatın atomlarının hepsi, (10 üzeri 80'in tamamı), birer birer, ZÂT ve SIFÂT ve diğer yönler ile hadsiz İhtimaller, olasılıklar arasında kararsız iken, birden bire bir yönü takip ederek, belli bir sıfatla, sıfatlanarak, özellik kazanarak, kendine has bir vücut ve hislerle donanarak, hayret veren faydalılıklar ile ortaya yeni çok farklı varlıklar olarak çıktığından Sanatkar olan Rabbimizin vücub-u vücuduna şehadetle, görünmeyen alemlerin örneği olan ilahî hakikatleri hisseden latifelerle Yaratıcıyı tarif eden Allah'a, bütün semavi dinlerin Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam'ın Yaratıcısına imanın lambasını ışıklandırıyor, akıl ve kalpleri Onun varlığına ulaştırıyorlar.


... Her bir Atom, kendi başıyla... Yaratıcısını, Sânatkarını, her şeyi sanatlı, mizanlı, ince ölçülerle yaratan, Sanatkarı, Faili olan Allah'ı ilân ettiği gibi, iç içe geçmiş, birleşik alan teorisi gibi, tasvirlere benzeyen şeyleri kainatta bir ağ gibi birbirine bağlanarak genişleyen terkiplerini, birleşiklerini her bir makamında ve her bağında, her ilişkisinde ve her bir dairesinde, her bir zerre (atom), bütün hareket ve faaliyetlerin dengesini, atomdaki dört kuvvetin(!) Berlin Üniversitesi Profösörünün anlattığı gibi çok hassas dengelerle oluşunu ve bunun daima muhafazasını; her ilişkisinde ayrı ayrı vazifeyi yerine getirip yüksek faydalılığı ortaya çıkardıklarından, Yaratıcı Sanatkarın gayesini, amacını ve hikmetini ortaya çıkarıp ve vücut ve birliğinin delillerini ifade ettikleri için, Rabbimizin varlığının delilleri, atomdan kat kat fazla olur.


Bir de Atomdaki bu sicimler ve titreşimleri ta 1930'larda: "Tahavvülât-ı zerrât, Nakkâş-ı Ezelînin kalem-i kudreti, kitab-ı kâinatta yazdığı âyât-ı tekvîniyenin hengâmındaki ihtizâzâtı ve cevelânıdır. Yoksa, madde ve tabiata verenlerin sandıkları gibi tesadüf oyuncağı ve karışık, mânâsız bir hareket değildir. Çünkü, bütün mevcudat gibi her bir zerre, mebde-i hareketinin başında Bismillâh" der. (Onun yaratmasıyla hareket eder. )Çünkü, nihayetsiz, kuvvetinden fazla yükleri kaldırır ve buğday tanesi kadar bir çekirdeğin koca bir çam ağacı gibi bir yükü omuzuna alması gibi... Hem vazifesinin hitâmında, "Elhamdülillâh" der. (Yani tezahür ettirdiği bu hali O Yaratıcıya vermek manasında O'na hamd eder.) Çünkü, bütün ukulü hayrette bırakan hikmetli bir cemâl-i san'at, faideli bir hüsn-ü nakış göstererek, Sâni-i Zülcelâlin medâyihine bir kaside-i medhiye gibi bir eser gösterir. Meselâ, nar ve mısıra dikkat et. (RNK-Sözler/743) ...diyerek, Kur'an'ın bu konudaki mesajını ortaya koymuştu.


Dr.Yamina Bouguenaya Hanım ve Prof.Dr. Osman Çakmak Beyler eserlerinde bunu hayretle ortaya koymuşlardır.(bkz, (Prof. Dr Osman Çakmak, "Varlığın sınırlarında esrarlı yolculuk", Nesil Yayınevi, 2006, syf. 27)

Halil KÖPRÜCÜOĞLU

 
Etiketler: KÂİNAT, KİTABINDA, VARLIĞIN, TEMELİNDE, ESRARLI, YOLCULUK,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Nisan 2021
YENİDEN DİRİLMEK
27 Mart 2021
Risale-i Nur, müminleri, Kur’an, Sünnet ve İslam’ın temel eserlerine bağlar-(Herkes Kur’an’dan direkt istifade edilebilir mi?)
22 Mart 2021
KIYAMET KOPABİLİR Mİ? ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLMEK MÜMKÜN MÜ?
11 Mart 2021
RİSALE-İ NUR MÜMİNLERİ, KUR’AN, SÜNNET VE İSLÂM’IN TEMEL ESERLERİNE BAĞLAR! (1)
16 Şubat 2021
KAİNATTA TESADÜF OLABİLİR Mİ?
31 Ocak 2021
SOSYAL HAYATTAKİ KARGAŞALARA EN TESİRLİ ÇARE NEDİR?
11 Ocak 2021
Pahalılık, Ücret ve Maaş Yetersizliğine Bizim Çaremiz Nedir?
29 Aralık 2020
“FİYATLAR ile ÜCRETLER NEDEN ADALETLE AYARLANAMIYOR (1)
02 Kasım 2020
DEPREMLERE İNCE HİKMETLİ BİR BAKIŞ
24 Ağustos 2020
RAHMAN VE RAHİM OLAN RABBİMİZİ GÖRMEK, İSTER MİSİNİZ? (2)
11 Ağustos 2020
RAHMAN VE RAHİM OLAN RABBİMİZİ GÖRMEK, İSTER MİSİNİZ? (1)
30 Mayıs 2020
NURLU BİR MÜMİNİN BİR GÜNÜ
27 Nisan 2020
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR (3)
13 Nisan 2020
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR (2)
30 Mart 2020
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR(1)
24 Şubat 2020
Dertsiz ve mesut bir garibi dinlemek ister misiniz?
13 Ocak 2020
DİNLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ, DİNLER BİRLEŞEBİLİR Mİ?
02 Ocak 2020
“SON ANIMDA YANIMA GELECEK BİR RAHİBİN OLACAĞINI SANMIYORUM!”
10 Aralık 2019
TANRI (!) VAR MI, YOK MU (6)
02 Aralık 2019
TANRI (!)VAR MI, YOK MU? (5)
26 Kasım 2019
TANRI(!) VAR MI, YOK MU (4)
18 Kasım 2019
TANRI (!) VAR MI; YOK MU? (3)
04 Kasım 2019
TANRI (!) VAR MI, YOK MU (2)
28 Ekim 2019
TANRI (!) VAR MI, YOK MU ?
22 Ekim 2019
Yeni Eğitim-Öğretim Yılında,
13 Ekim 2019
SEN ÇOKTAN BÜYÜMÜŞSÜN
02 Ekim 2019
FARKLI BİR AŞÛRE GÜNÜ DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNEMİ (2)
28 Eylül 2019
FARKLI BİR AŞÛRE GÜNÜ DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNEMİ (1)
16 Eylül 2019
EKİP ZAMANI ve ŞURANIN ÖNEMİ (2)
03 Eylül 2019
BİZLER DE BÖYLE MİYİZ?
31 Ağustos 2019
KURBAN VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ! (1)
28 Ağustos 2019
EKİP ZAMANI ve ŞURANIN ÖNEMİ (1)
02 Ağustos 2019
KURBAN VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 2
26 Temmuz 2019
İnsanca yaşamak - 2
22 Temmuz 2019
İNSANCA YAŞAMAK - 1
18 Temmuz 2019
ZAMANIMIZDAKİ ERGENLİK
11 Temmuz 2019
BiZLER DE BÖYLE MiYiZ?
02 Temmuz 2019
MÜTHİŞ DEFİLE ve HARİKA SEMPOZYUM
23 Haziran 2019
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-3-
17 Haziran 2019
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-2
10 Haziran 2019
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-1
27 Mayıs 2019
HAKLI GURURUN ÖNEMİ VE SEVİYESİ!
02 Mayıs 2019
ARKADAŞ ARIYORUM.
02 Mayıs 2019
HAYAT DERSLERİ
24 Nisan 2019
AH HİSLER, BİZİ YAKAN HİSLER, AH! AH!
Haber Yazılımı