Yazı Detayı
17 Şubat 2021 - Çarşamba 13:47
 
Kalbimizin Kandilini Aydınlatma Vakti
Cevahir AYDIN
seyyahsepet@gmail.com
 
 

El-Hayru fî ma vaka'a / 'Vuku' bulan hâdisede elbet hayır tecellisi vardır denir ya..

Aynen de öyle, tüm yaşanan hadiseler bizi yarınki bize hazırlar, taşır.
...
İmtihanları biz yaşarız; amenna. İmtihanın bize bakan yönleri olduğu gibi, çevremizin de hissedar olduğu ilginç bir yönü var.

Zira temel İslâmî felsefede kişi yalnız değildir.
Rabbi her ânında yanındadır, hâmisi O'dur. Hadiselerin kışkırtıcı tazyikleri altında kulunu yalnız bırakacak değildir.
...
İnsan olarak, fıtri bir çevre bahşetmiştir.
Ailesi, teşriki mesaisi olanlar en yakınıdır.
...
Sevgi, şefkat, ilgi, iyilik önce bu fertler arasında yayılmalı, bunun meyvesi bireylerin ruhunda hayat bulmalıdır; ki kişinin manevi olarak dikey yükseleceği, farklı manevi mertebelere çıkacağı bir atmosfer bir anda zehirli duygu ve anlayışsızlık gazları ile alabora olmasın.
Hakiki manevi kardeşler, oksijen maskesi gibi nefes aldırmalı.
...
Değilse, Manevi dinamiklere sadakat muhafaza edilmeyince en yakının en uzağın oluverir.
...
İmtihanlar içinde yoğrulan birey, kişilere, olaylara ibret nazarıyla bakar zamanla.
Yeniden içine döner, gücünün yetmediği yerde nefes alacak oksijeni bol manevi atmosfere sığınır.
Kendisine, hadiselere ve insanlara gücü yetmeyince daha öncesinden duyduğu fakat hayatında hayat kılamadığı bir ihtar ile irkilip kendine gelir:

"Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı kâinat birdir, her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir; her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun."
...
Manevi atmosferde nefes aldıkça Rabbi Rahimine sığınır. Tefekkür ettikçe itiraf eder, rahatlar ve sâfiyete bürünür.
...
Kendisiyle konuşur, Rabbiyle konuşur,
Mânâ ikliminde seyr edecektir zamanla..

Kendi küçük dünyasına çekilip sadece kendi dünyasını imara çalışanlardan gelen her türlü arızayı, limanına sığındığı Rabbine arz eder.

“Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente”

Anlamı: Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.”

Rağbetimiz Rabbimize Olsun duasıyla #regaibkandilimizmübarekolsun

Cevâhir / Küçük Dünyam

 
Etiketler: Kalbimizin, Kandilini, Aydınlatma, Vakti, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı