Yazı Detayı
14 Eylül 2019 - Cumartesi 12:31
 
KÖPRÜ DERNEĞİ (KÖPRÜ-DER)
Salih ARIKAN
 
 

Eğitim, Sosyal, Kültür ve Yardımlaşma Derneği KÖPRÜ-DER, mazisi eski olmayan bir müessesemiz... Kısa zamanda bir çok güzel faaliyetlere imza atan bu hayırlı kuruluşu tebrik ediyorum. Allah her türlü hizmetlerini kabul buyursun.

Derneğin faaliyetleri çok yönlü. Sohbet, seminer, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yer bulmak, milli kültürü geliştirici faaliyetlerini duyurup dost müesseseleri teşvik etmek...

©©®

Yıllardır hasretini çektiğim hayırlı hizmetlerin gerçekleştiğini görmenin bahtiyarlığı içindeyim.

Köprü-Der’in ilmi faaliyetlerinin temel umdelerini şöyle açıklıyor Muhterem Başkan Abdülkadir Menek: “Bu zamanın en büyük farz vazifesini İttihad-ı İslam biliyoruz. Bu gayeye matuf olarak, Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine  taraftar olmayı ve ehl-i imanla maksatta ve esasta ittifakı hizmet anlayışımızın en mühim düsturu olarak kabul ediyoruz. Asrımızın bütün meselelerinin başlangıcını 'zaaf-ı iman', yani iman zayıflığı görüyoruz. Faaliyetlerimizin çoğunu o merkezde yapıyoruz. ”

Bu ifadelerin mihverini ve anahtarını âdeta bu ideal teşkil ediyor. İttihad-ı İslam, yani İslam Birliği fikri. Demek ki hastalık tespit edilmiş, şimdi bu derde deva olacak çareler aranıyor.

©©©

Müslümanların günümüzdeki perişan hâli üzerinde durulurken, bu sıkıntıların yine ‘İttihad-ı İslam’ anlayışı ile çözülebileceğine inanılıyor. Zaten Müslümanların kardeşliği de bu birlik ve beraberlik ruhunu gerekli kılıyor.

Bütün vicdan sahibi insanlarımızın lânetle andığı 15 Temmuz FETÖ ihanet hareketi, şükürler olsun ki, devletimiz ile milletimizin feraseti, basireti, kararlılığı ve güçbirliği sayesinde püskürtüldü; bu hain örgütün beli kırıldı, taraftarları bertaraf edildi. Artçı sarsıntıları süren bu kanlı şebekenin, İslam dünyasının en büyük fitnesi olduğu konusunda herkes mutabık.

Ne yazık ki en büyük zararı da büyük İslam âlimi Risale-i Nur hareketine vurdu. Zira cahil bir çok kişi, bu mukaddes iman hareketi ile ihanet örgütünü ilişkilendirmek istedi, daha da ileri gidenler ise, “Bütün tarikat ve cemaatler tehlikelidir, hepsinin bertaraf edilmesi gerekir.” gibi haksız, saçma ve akılsız bir algıyı oluşturmaya çalıştı.

KÖPRÜ-DER gibi bir dernek de işte bu tarihî dönemi yaşadı. Bediüzzaman’ın eserlerini okuyup imana hizmet etmekten başka amacı olmayan masum insanlar, bu art niyetli iltibasın önüne geçmek için harekete geçtiler. Şimdi aynı yolda olan diğer vakıf ve derneklerle işbirliği hâlinde, güzel hizmetlere imza atmaya devam ediyorlar.

 
Etiketler: KÖPRÜ, DERNEĞİ, (KÖPRÜ-DER),
Yorumlar
Haber Yazılımı