Yazı Detayı
24 Kasım 2019 - Pazar 12:45
 
MEHDİ İTTİHAD-I İSLAM ORDULARININ BAŞKOMUTANI... ( BEDİÜZZAMAN- EL: 266)
Mehmet Nuri BİNGÖL
 
 

Öncekiler, “Ettekrarü ahsen, velev kâne yüz seksen” gibi bir meşhur galatla -bazen- tekrarın ehemmiyetini izah etmişler. Çokça izah edilen bir bahse temas edeceğim.

“Âhirzaman’ın ehemmiyetini ihtâr eden" bir demet Hadis-i Şerif’le başlayalım:

“Biz ‘Abdulmuttalib oğullarıyız. Cennet ehlinin efendileriyiz: Ben (asm), Hamzâ, Ali, Câfer, Hasan, Hüseyin ve Mehdî.” ( Kütüb-i Sitte Muhtasarı; c.17, shf: 558)

Dikkat buyurursanız burada sayılan bütün isimler canıyla kanıyla yaşayan veya yaşayacak zatlar... “Mehdî”nin mânevi bir şahıs veya camia olacağını diyen KİŞİLER demek ki indî konuşuyorlar. (Şahs-ı mâneviyeye dayanması, ayrı bir mesele...)

“Ahirzaman’da bir halife gelecek, malı taksim edecek, saymayacaktır.” (Müslim; 2914)

Yukarıdaki Hadis-i Şerif’in yanına şöyle bir şerh düşmüşüz zamanında: (Bunun te’vilini nasıl yapacak yahud yaptıracaksın azîzim?!)

…Ve bir diğer Hadis: “Kâhtan kabilesinden bütün insanları sopası ile sürüp sevk edecek biri çıkmadıkça kıyamet kopmaz.” (Buhari, Fiten)

Bir Hadis daha:

“Cehcâh denilen bir adam MELİK olmadıkça günlerle geceler gitmez. (Yani Kıyamet kopmaz.) (Müslim; 2911)

Bazı  alimler son iki hadisteki şahısların, aslında aynı kişi olduğunu; “Kâhtanî”nin tamamiyle “Cehcâh”ın aynı olduğunu tefsir etmişler var. (Mesela Mevdûdi)

Hadis usulüyle alâkalı olanları, bu zamanın “müddea değil bürhan” asrı olduğunu unutmadan ve bunu devamlı hatırlayıp hatırlatarak diyoruz ki Risale-i Nur “külliyatı”nın 24. sözün 3. Dal’ındaki, 19. Mektub, İçtihad risalesi, 15. Mektub ve diğer eserlerindeki hakikat üstü hakikatlara havale ediyoruz.


Bu dünya mâdem ki imtihan meydanıdır. Mâdem ki gaybı Allah’tan başka kimse bilemez;  “gaybî umûr” ancak işaretler nevinden iş’ar edilir. Vazifeli “kimseler” de bunları öyle bir tarzda ihbar edecekler ki “ne tamamıyle meçhul kalsın”, ne de hikmet-i imtihanı bozacak şekilde âşikâr olsun!

Meselâ, yukarıya aldığımız üçüncü Hadis’teki “sopası” ile tâbirini ele alalım. Bu ve bundan sonraki çağlarda, hiçbir ordu veya insan grubunu “sopa ile” sevk etmek mümkün olmadığına göre, bununla kudret -ekonomik, teknolojik vb. güç- kastediliyor demektir (Allahu’alem-bissevab).

En son aldığımız Hadis metninde açıkça “melik” (sultan, devlet başkanı) tâbiri geçiyor ki Üstad Hazretleri buna “Halife-i Zîşan” diye parmak basıyor. Abdullah Yeğin’in Büyük Lügat’ı “melik” kelimesine şu mânaları da veriyor:

“ 1- Mülk ve melekut sahibi (Allah’ın esmaülhüsnasından…) 2- Padişah, mutasarrıf, tasarruf eden. 3- Bir kavmin başı…”

Bir diğer sözlük ise bu mânalara “sultan”ı da ilave ediyor. Buradan da anlıyoruz ki (Üstad’ın îzahları da bu merkezdedir) bir "şahs-ı mâneviye" dayanmayan, devlet başkanı ya da ordu komutanı olmayan bir kişi Mehdilik iddiasında bulunamaz!

İlave olarak, mâlumunuz olan diğer bir cihete temas etmeyi münasip buluyorum. Mehdînin lügavî manalarından biri de “hidayete erdirilmiş kişi”. Hadis’çe bu “hidayete erdirilme” bir gecede vukuâ gelecekir. Bu “hidayet”, mehdilik vazifesini fark etmektir belki de…

Buradan da -âcizâne- şunu fehmediyorum: Allah’ın askerleri, cünudu, reculü, emri istikametinde uğraşan kuvvetleri hesapsızdır, hatta nihayetsiz…  Asr-ı Saadette ilk başlarda İslâm’a darbeler vuran Halid bin Velid, (mesela Uhud’da), nasıl ki daha sonra “bir nevi mehdî” olmuş ve “fütûhat-ı İslâmiye’nin” en mümtaz bir kılıcı hâline gelmişse, bu “hârikalar asrı”nda da ona benzer bir vaziyet neden görünmesin; neden tekerrür etmesin?!

Hem Hadis-i Şerif, “Allah bu dini bir fâsık-ı mütecahirin (açıkça günah işleyen biri eliyle) bile gâlib eder” (evkamekal) demiyor mu? Bu fısk u fücûr, maslahat icabı verilecek kimi tavizler olabilir.

Üstad Bediüzzaman’ın (ra) da sıfatlarını müteaddid eserlerinde saydığı, en nihayetinde ise “Hilâfet ünvanıyla” -veya sıfatıyla- hüküm süreceğinin serlevhasını astığı Âhirzaman Mehdisi, ilk vazife devresinde o makama liyakatı yokken, “bir gecede doğruya sevk” edilen hiç umulmayan biri de olabilir ki, Mevdudî tefsirinde bunu, “Gelelim Mehdi mevzuuna…” diyerek aynı şekilde îzah etmiştir.

Müslim’deki uzunca bir Hadis’ten de şunu anladım:

Âhirzaman’da çıkacağı ihbâr edilen ve emâreleri de görülen “Harb-i Mecidûn” veya Batılıların deyişiyle “Armegedon” harbi, sâdece dinî bir savaş değil, Haçlı Seferleri gibi din kılıfına sarılmış ekonomik bir boğuşmadır. Hicaz’a hücum edilmesinin altında bile dinî sebepler değil, ekonomik niyetler  yatmaktadır.

Bilhassa mevzubahis Hadis’te “su” ile alâkalı hususlara dikkat çekilmesi dikkatimi celp etti. Mâlum; petrol da sıvıdır, İsrail’in ele geçirmek istediği yerler de hep su kaynaklarının bolluğuyla meşhûr...

“Cenab-ı Hakk Ye’cüc ve Me’cüc’ü gönderir. Bunlar yüksek yerlerden (yani dağ ya da dağ gibi yüksek gökdelenlerden) akın edecekler!”

Maddî ve ekonomik terör yuvalarının (eko-baronların da) mekânları nedense hep yüksek yerlerdir.

“…İlk kafile Tâberiye gölüne uğrayıp oradaki suları tamamen içecekler. Sonra geridekiler bu göle uğrayacaklar ve vaktiyle burada çok su varmış diyecekler…”

Demek ki “su” olmasa da, “su” gibi hayatî maddelerden biridir bütün olan bitenin sebebi. Yahud da suyu bile satın alabilecek bir kıymet…

Allah bizleri öylesi bir “Melhame” çukuruna yuvarlamaması  temennisiyle burada noktalayalım. Zira ârif olana işaret yeter.

 
Etiketler: MEHDİ, İTTİHAD-I, İSLAM, ORDULARININ, BAŞKOMUTANI..., (, BEDİÜZZAMAN-, EL:, 266),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
31 Temmuz 2021
İKİYÜZLÜLÜĞÜN ALFABESİ
25 Temmuz 2021
BİR ASİMETRİK SAVAŞ ÇEŞİDİ
15 Temmuz 2021
Aman Aman Aman, Teyakkuz!
09 Temmuz 2021
M(Z)İLLET İTTİFAKI ADAYINA SORULAR
17 Haziran 2021
ESİNTİLER
09 Haziran 2021
GÖNLÜ İHYA SEFERBERLİĞİ
07 Haziran 2021
OLACAĞI BEKLEMEK
22 Mayıs 2021
İMAN VE AMEL
15 Mayıs 2021
Dünya Dünya Dedikleri ( Kdy'de baskıda olan ...Çeşme kitabımdan iktibastır)
10 Mayıs 2021
YALEL SEDALARI VEYA AKSA MESCİDİ
05 Mayıs 2021
GENÇ YAZAR DOSTLARA MİSAL DİYE YAZDIM
30 Nisan 2021
RAMAZANDA BİR TEFEKKÜR
15 Nisan 2021
ŞAM” KUDÜS’TEN BAŞLARSA
01 Nisan 2021
METNİN ANAHTAR KELİMESİ
28 Mart 2021
Külliyat'ı Anlamak Üzerine-2
23 Mart 2021
“TARİHÇE”NİZE KISA BİR BAKIŞ
12 Mart 2021
Akif İslam Şairidir yahut İstiklal Marşı Şairi
07 Mart 2021
İhlas, “îsar” Münasebeti
03 Mart 2021
ESKİ DEĞİL "ESKİMEZ" SAİD
28 Şubat 2021
SÜRGÜNDEKİ ÇEÇENYA, NUR ÜSTAD VE SİYAHTAN TURKUAZA KOŞMAK YAZARI MEHMET NURİ BİNGÖL’LE MÜLAKAT
27 Şubat 2021
YAZARIMIZ MEHMET NURİ BİNGÖL'DEN YENİ BİR KİTAP
21 Şubat 2021
28 ŞUBAT'ÇI "KAFA" BU SEFER DE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
14 Şubat 2021
“ ALMA MAZLUMUN AHINI...”  
13 Şubat 2021
Düşman Kime Saldırıyorsa ( Kavala Talebi Üzerine)
05 Şubat 2021
MANEVI  “SEYYİDLİK” RESULULLAH DĀVASINA SAHİP ÇIKMAKTIR
28 Ocak 2021
GEÇ BİR OSMANLI YAZISI
26 Ocak 2021
TARİHİ SEVDİREN ADAM'A RAHMET DİLEĞİYLE
23 Ocak 2021
Külliyat'ı Anlamak Üzerine-2
20 Ocak 2021
Külliyatı Anlamak Üzerine-1
11 Ocak 2021
Üstad Nursi ve “Müstağni Siyaset”
07 Ocak 2021
"SİLİK  SÖZ"LERİN GEZDİĞİ ARENA
25 Aralık 2020
Zekânın zekâtı Borcu Silmez; Mecazidir O...
18 Aralık 2020
ASIL AMBARGO ZİHİNLERDE; O KALKTIYSA ONLARCASI BİLE HAVA CİVADIR BİZE...
16 Aralık 2020
TARIK BUĞRA VE OSMANLI
10 Aralık 2020
TEK DERDİ DÜNYA OLAN ŞEBEKE
05 Aralık 2020
BİR KÜÇÜREK HİKAYE YAHUT "BİZİ NE SANIYOR BUNLAR?"
02 Aralık 2020
İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA TÜRKÇENİN DOĞRU KULLANIMI
28 Kasım 2020
TEPETAKLAYDI İÇİM...
26 Kasım 2020
REFORM MU, İNŞA MI?
22 Kasım 2020
“AKİBET MÜTTAKİLERİN” VE “KADERE TESLİM” OLANLARIN DEĞİL Mİ? –
22 Kasım 2020
TAKLACI KUŞ OLMAK KİMİ VURUR ÖNCE?
20 Kasım 2020
“AKİBET MÜTTAKİLERİN” VE “KADERE TESLİM” OLANLARIN DEĞİL Mİ? –
18 Kasım 2020
TAKLACI KUŞ OLMAK KİMİ VURUR ÖNCE?
16 Kasım 2020
Said Nursi Kimlere Zındık Demişti?!
14 Kasım 2020
DUZAH MI, VİCDAN MI?
10 Kasım 2020
"Ehl-i Hak Olan Sünnet" İtikad Mezhebi...
08 Kasım 2020
“Muvakkat İttifak” ya da Tapu Dağıtmak…
04 Kasım 2020
BULUT VE ÖRDEK MESELİ
30 Ekim 2020
Mitoman Siyasi Belki Mazur; Ya Taammüden Yapan...
29 Ekim 2020
“VAN YOLUNDAKİ HAN KAPISI” YA DA MUZDARİP İSLAM ALEMİ…
17 Ekim 2020
NEDEN YA DA NERELERDEN DÜŞMEK
12 Ekim 2020
BU ASRIN BİR MÜCAHİDİ: FIRINCI AĞABEY
07 Ekim 2020
"TÜRKMENEM..."
02 Ekim 2020
BELİRSİZ BIRAKMAK DA BİR ALENİYETTİR!
26 Eylül 2020
Maydanoz ve Limon
20 Eylül 2020
EYÜP OTMAN AĞABEY
14 Eylül 2020
"Hakikat Alimi" Ne Menemdir?
08 Eylül 2020
Dünya Dedikleri Acayip Yer
02 Eylül 2020
LAYT LAİKRATOS, ARTAN SEKÜLERİZM
24 Ağustos 2020
NAVTEKS BİR ARA FORMÜL. ASIL HEDEF MEB (Müstakil Ekonomik Bölge)
20 Ağustos 2020
"Çığlığı Afakta Yankılanmayan Yazar” Olur mu?..
17 Ağustos 2020
ÇAY DEYİP GEÇMEYİN
10 Ağustos 2020
NUR'UN İKİ KURMAYINDAN BIRİ: Mustafa SUNGUR
08 Ağustos 2020
YİNE İSPANYOL SİYASETİ VEYA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
04 Ağustos 2020
OSMANLI'NIN TÖRESİ SÜNNET'İN TAA KENDİSİ...
30 Temmuz 2020
“Doğruyu Her Yerde Deme”mek, ama Hangi Makamda?
27 Temmuz 2020
Ne Fâcia! “Güneydoğu Nurculara Kal”mış!
24 Temmuz 2020
Kelam-ı Ezeli ve Hutbenin Arapça Okunması
24 Temmuz 2020
“Sarp Ufuklar”ın Hikâyesi
19 Temmuz 2020
NUR"LARIN (AHİRZAMANDAKİ) MAKAMI VE BÜTÜNLÜK...
16 Temmuz 2020
15 TEMMUZ'DA BİZE KEFEN Mİ BİÇMEK? ( Darbr darbe dirildik hamdolsun)
15 Temmuz 2020
Düşünme Özgürlüğüne Set Haline Dönüşmüş Bir Kanun: 5816
13 Temmuz 2020
Ayasofya Davası İçin Her Nakil Seslendirildi de...
11 Temmuz 2020
Ayasofya Davamız ve Muhafazakar Aydınlar
06 Temmuz 2020
"İBİBİKLER ÖTTÜĞÜNDE ORDAYIM "
01 Temmuz 2020
" DİN EDEBTİR" ( HAD DİNİ BİLMEK...)
28 Haziran 2020
İHLAS, HAL-İ ALEM SİYASETİ VE " SİYASET-İ İSLAMİYE"
26 Haziran 2020
GAZETECİ BİR DOSTLA SOHBET-2
24 Haziran 2020
GAZETECİ BİR DOSTLA MUSAHABE YAHUT MUHASEBE…
23 Haziran 2020
"HAKİKİ MEŞVERET"
21 Haziran 2020
İT, "TÜREVİ" CHP'NİN HALİ PÜR-MELALİ VE TİR TİR TİTREMEK!
19 Haziran 2020
" HEYYİ HEY!!!"
17 Haziran 2020
AĞABEYİM ( İktibas)
14 Haziran 2020
Said Molla, Şeyh Said ve Molla Said (Bediüzzaman) BİR mi?..
11 Haziran 2020
AYASOFYA FETHİ VE ZİNCİRLER...
09 Haziran 2020
VER ELİNİ TÜRKMENELİ ( yayını bekliyor) ROMANIMDAN BİR BÖLÜM
07 Haziran 2020
Bir Portre: Prof. Dr. Mehmet Kaplan
05 Haziran 2020
SÜNNET İTİKADINDA MEHDİ (AS)
01 Haziran 2020
VEHBİ'NİN KERRAKESİ
24 Mayıs 2020
BAY-RAM DÜŞÜNCELERİ...
16 Mayıs 2020
VER ELİNİ TÜRKMENELİ ( yayını bekliyor) ROMANIMDAN BİR BÖLÜM
11 Mayıs 2020
Mehmet Nuri Bingöl’le Mülakat
05 Mayıs 2020
SURİYE yahut "DİYAR-I ŞAM"
29 Nisan 2020
CORONA SÜRECİNDE İSLAM
27 Nisan 2020
FARİZA DENECEK KADAR AZİM VE EHEM MESELE
25 Nisan 2020
HER ZAMANIN PAKRADUNI'Sİ
19 Nisan 2020
AYA SOPHİA MI, MAHZUN MABED Mİ!( YAHUT FATİH'İN BEDDUASINDAN NE KURTULUŞ NE ZAMAN?)
13 Nisan 2020
EVDE MAHPUSKEN BAHAR
28 Mart 2020
NEFSİ YENMEK VE KORONAYI YENMEK. HANGİSİ ZOR?
19 Mart 2020
SAİT MOLLA MOLLA SAİD FARKI
08 Mart 2020
"Nâbî'yi Nabi Eden Hüsn-ü Nazar..."
08 Mart 2020
NE ÇEKTİKSE KAMAL'LARDAN...
03 Mart 2020
VATANI SEVMEK...
27 Şubat 2020
“İSTİKLÂLDEN İSTİKBÂLE” DENEME ESERİYLE “EFENDİ BEY” ROMANI
21 Şubat 2020
Enbiya Şehri URFA ama Diyarbakır "Şehr-i Ashab"
20 Şubat 2020
HALİLULLAH (AS.) YA DA MENFAAT PUTUNU KIRMAK...
19 Şubat 2020
BALTANIN SAPI...
14 Şubat 2020
Maydanoz ve Limon
10 Şubat 2020
KEŞKE HAKLI ÇIKMASAYDIK...
10 Şubat 2020
FASL-I PAŞA
09 Şubat 2020
“Hikmet-i Kudsiye” ile Felsefe Hikmeti Münazarası
08 Şubat 2020
“Hikmet-i Kudsiye” ile Felsefe Hikmeti Münazarası
05 Şubat 2020
“SEYDA!”
29 Ocak 2020
HAVANDA SU DÖVENLER... ŞİMDİKİLER GİBİ!
22 Ocak 2020
Doğubayezıd Hâni
17 Ocak 2020
“Elif Öğretmen” ve Romancı Hüseyin Yılmaz
13 Ocak 2020
FİKİR CÜCELİĞİ
10 Ocak 2020
TARİH; GERÇEK AYNASI
03 Ocak 2020
Yol Açıcılar- Yol Kapatıcılar
28 Aralık 2019
İDİLHAN, İLHANLI VE EL-MEGİDDO OVASI!..
26 Aralık 2019
“Hakikatı Dışlamış Kimselerle Tevhidi Toplum İnşa Edilemez.”
24 Aralık 2019
" ERKEĞE KARI LİBASI YAKIŞMAZ" VEYA "KENDİ YÜRÜYÜŞÜNÜ TERK ETTİ..." MESELESİ...
24 Aralık 2019
" ERKEĞE KARI LİBASI YAKIŞMAZ" VEYA "KENDİ YÜRÜYÜŞÜNÜ TERK ETTİ..." MESELESİ...
21 Aralık 2019
AKASYA YAHUT AĞAÇ- 2
19 Aralık 2019
GÖBEKLİTEPE DİYE BİR YER
16 Aralık 2019
KİMLERE?
08 Aralık 2019
YOKUŞTA YÜRÜYENLER ( Bir Emek Hülasası)
05 Aralık 2019
"ŞURA-YI HAKİKİ" VEYA "MEŞVERET-İ ŞER'İYYE"
18 Kasım 2019
Dünkü Ağaç, Bugünkü Fidan -1
10 Kasım 2019
MANEVİ “SEYYİDLİK”, RESULULAH(ASM)NİN DĀVASINA SAHİP ÇIKMAKTIR!
10 Kasım 2019
ABD EŞKİYASI " DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ”!
10 Kasım 2019
"ÜFÜRÜKTEN TEYYARE" KRİPTO VAZİFE
09 Kasım 2019
KISIR DÖNGÜ YAHUT "FASİT TEVİLAT"
17 Ekim 2019
SAVAŞ DEĞİL HAREKAT, İŞGAL DEĞİL FETİH!
17 Ekim 2019
AB "BARIŞ PINARI"NIN MANASINI TAM ANLAMIŞ...
17 Ekim 2019
31 MART “MEŞ’UM” VAKASI
17 Ekim 2019
HADİSLER KUR'AN'IN HAKİKİ TEFSİRİ, TERCÜMANIDIR
13 Ekim 2019
EDEBİYAT HAKKINDA BAZI NOTLAR
01 Ekim 2019
"… Bir gün de hesap” Dönünce Olacaklar Olur.
27 Eylül 2019
Hakikata Şahit Tarih; Ama Resmi Olmayanı ...
26 Eylül 2019
YOKUŞTU VE DÖNEMEÇLE SÜSLÜYDÜ YOLLAR
21 Eylül 2019
KİMİ "HATİAT"I TASHİH İÇİN "PALA" MI GEREK?...
18 Eylül 2019
İMAM ALİ ŞAMİL( ŞEYH ŞAMİL)
17 Eylül 2019
“FASL-I PAŞA”
16 Eylül 2019
Ha Çeçenya, Ha Suriye
13 Eylül 2019
Fetih Misyonu ve “Yakın Tutulan Düşman!”
12 Eylül 2019
"SİYASET-İ HAZIRA" GÜNLÜK POLİTİKA, "SİYASET-İ ALİYE" İSE İMANİ HİZMETTİR.
08 Eylül 2019
BİR BAŞKA ÇEŞME
07 Eylül 2019
Tahassür
29 Ağustos 2019
MALARZGİRT'TEKİ SIR VE HATIRLATTIKLARI
Haber Yazılımı