Yazı Detayı
02 Aralık 2019 - Pazartesi 09:24
 
TANRI (!)VAR MI, YOK MU? (5)
HALİL KÖPRÜCÜOĞLU
mail.haber111@gmail.com
 
 

(Ben, Ertuğrul Özkök’ün, Dan Brown’la, Ekim 2017’lerde Frankfurt’ta yaptığını söylediği “Başlangıç”, diğer ifadesiyle “Tanrı var mı yok mu” röportajındaki bizce safsata olan yazdıklarını değerlendirmeye devam ediyorum, edeceğim inşallah!)
“…Sonra bilim açıkladıkça, boşluklar doldu ve tanrılar da tek tek yok oldu. Çünkü artık güneş tanrısına, deniz tanrısına ihtiyaç kalmadı. İnsan Ay’a bile gittiğine göre, bir Ay tanrısına ihtiyacımız var mı?...” diyorlar…
Bilim sadece maluma, realiteye ait tespitler yapıyor. Buna biz de bilim diyoruz. Ama bu, malum olanı tespit ettikten sonra, gerçeği ortaya koyan, gerçeğin ifadesi olan İLMİ, yani “öğrenilen, bilinen bilginin ifadesini”, Kilisenin yanlış, baskıcı tutumuna, akıl dışı iddialarına karşı geleyim derken, zahiri realitenin ifadesini, materyalist yorumlarla saptırdılar, kendi gerçeğinden uzaklaştırdılar. O kadar ileri gittiler ki bütün semavi dinlerdeki tek Yaratıcı, tek İLAH inancına tamamen zıt ve akıl dışı, bozuk, sapkın; insanın dünya saadetini de alt üst eden garip iddialar ortaya attılar. Şu sıra tamamen çöküşünü müşahede ettiğimiz o mimsiz m-deniyyette, çoğu zaman sebeplere ilahlığı yakıştırırken, bazen tesadüflere, bazen kendisi de yaratılmış olan tabiata ilahlık atfettiler.
Bu satırlar o zavallı fikirlerin bir cihetten özeti sayılır… Fakat gerçeği böyle saptırıp, akıl ve kalpleri ikna edemeyen bu safsatalarla bilhassa bizim insanımıza çok şey anlatamazlarsa da tesirleri Batıyı dünyada dahi cehenneme soktu. Müslümanlara da azımsanmayacak zararlar verdi. Hâlbuki Sebeplerle, onlara mal edilen neticeler arasında uçurumlar var! Tesadüflere de matematik ilminin olasılık (ihtimal) hesapları müsaade etmez. Biz, tabiatı da meydana getiren bütün varlıkların, sonradan yaratılanların, yıldızların, atomların, dağların, denizlerin, milyonlarca nevileri olan hayvan ve bitkilerin, atmosferin belli yüksekliğinde ozon gazının zararlı ışınları durdurmasına, magmadaki malzemenin nasıl güneşten gelen radyasyona kalkan oluşuna kadar vb her şeyin FAİLİNİ, ÖZNESİNİ arıyoruz. Bunlara cevabınız varsa söyleyin. Yoksa ebediyen susun!
Sizin iddianız gibi “Boşluklar dolmadı ve tanrılar (!) da tek tek yok olmadı!” Big Bank’ı buldunuz da bir anda on üzeri yetmiş küsur atom nasıl var oldu. Cevabınız nedir? Kıvirmadan cevap verin! Hemen arkasından bütün envalarıyla, cansız ve canlılar tamamen, nasıl bu mucize halleri ve vasıflarıyla vücut buluverdi. Bunlara doğru cevap söyleyemeden nasıl tanrıları(!) kovalamaya cüret ediyorsunuz? Neden bizim Samanyolu galaksimizdeki 250–300 milyar yıldız sisteminden sadece dünyamız hayata uygun. Neden dünyamızdaki bitkiler ile hayvan ve insanlar Oksijen ve Karbondioksit değişimiyle yardımlaşıyor. Dünya saatte 108 bin km hızla dönerken, oksijen ve karbondioksit oranlarımız hiç bozulmazken; diğer gezegenlerde zehirleyecek miktarlarda gazlar hâkim. Neden Dünya belli bir ölçüde hikmetli bir eğiklikle mevsimlerin oluşmasına neden yardım ediyor.
Hücre zarının bütün gümrüklere meydan okuyan harika haline “Seçici geçirgenlik” diye bir isim uydurunca faili buldunuz mu? Mitoz bölünme deyince kalıpsız, ustasız rahimlerde bir damla sudan yaratılışa; yumurta ve tohumlardaki görünmeyen kaderi kalıplara ustasız atom, atom tuğla gibi dizilişleri, harika mucize var edilişleri hallettiğinizi mi sandınız bire cahil adamlar!  Mitoz bölünme arkasından şekillenen vücut için endoderm, ektoderm, mezoderm diye bir iki uyduruk isim vererek ilim yaptığınızı, tanrıyı(!) kâinatın dışına mı attığınızı sanıyorsunuz. Allah akıl fikir versin sizlere…Siz elementlerin, hücrelerin, dokuların, enzimlerin oluşumuna bile izah getiremediniz. Şu kadar amino asitten şu protein olmasını görmek tamam, bir ilimdir. Ama o kısır ilminiz olasılık hesaplarına göre pek çok proteinin oluşmasına dünyanın ömrü yetmez diyor! Halbuki proteinler olasılık ilminize meyden okuyup devamlı ve çabucacık oluşturuluyor! Hadi bunun da cevabını verin veya bir yalan, bir kaç karmaşık isim bularak bunları da ortadan kaldırın da görelim. Siz en iyisi susun, hem de kıyamete kadar susun. Çünkü vebaliniz çok büyük. Böyle safsatalarla insanlığı çıkmaza sürükleyenlerin cezasını ancak ahirette Rabbim verebilir.
(Öfkemin nedenini soruyorsanız söyleyeyim. Bosna da Avrupa’nın gözü önünde ırz ve namusların payümal edilmesinin arkasında; 30 bin tırla PKK’nın desteklenmesinin, orta doğudaki katliamın, bütün dünyadaki katliamların, açlığın, temiz suya ulaşamamanın ve dahi yüzlerce masum kadının öldürülmesinin arkasında, ahlakın temellerini dinamitlemek olan insanların inançlarını yok etmek var da ondan. Bu zulümler karşısında bir şey yapamamaktan, ağlamaktan perişan olduğumdan, bütün masumların tükürükleri bedduaları bana gelir mi diye korkudan titremekten geliyor bu öfkem. Beddua da edemez, küfürde savuramayız biz. Ancak biraz öfkeli yazmamıza müsamaha ile bakmanızı rica ediyorum.)
Filan meşhur âlim,  hamamda tasın yüzmesinden suyun kaldırmasıyla ilgili kanunların varlığını idrak edince ‘Evraka’ diye heyecanından peştamalsız, çıplak dışarı fırlaması tamam ama suyun kaldırmasını o gerçekleştirmedi, sadece zahiri sebebini BULDU. Kanunun varlığını buldu. Ama kanunu koyanı bulamadı! Binlerce ton demir yığını ve eşyayı suya kaldırtan İlim ve Kudrete, Failine maalesef ulaşamadı. Ama Kur’an onun Allah olduğunu, onun çıplak dışarı fırlamasından çok önce, 1400 sene önce bize anlatıyordu...
Uçağın kanatlarından, eğimli üst yüzey ile düz alt yüzeyden hava geçerken garip, basit; ama sonucu müthiş bir şey oluyor. Eğik yüzeyden geçen hava tonlarca ağırlığı uçakla birlikte kaldırıveriyor! Asırlarca bu kanunu öğrenirken çok hayatlar yok oldu! Evet, eğiklik meselesi de Peygamberimizi mağarada korumak için örümcek ağıyla kaplanması gibi çok basit gibi görünüyor. Bunu bulup bizi havaya bindirenlere binler teşekkür ederiz. Ve inşallah Rabb-i Rahimimiz insanlığa bu hizmetlerinden dolayı, onları da ahirette saadetle mükâfatlandırsın. En azından eğer imansız iseler ızdıraplarını azaltıp hususi haller nasip etsin. Fakat onlar hava ile ilgili bu kanunu buldular ve istifademize sundular ama, o kanunun sahibini, malikini, suyla ilgili kanunun failini bulamayanlar gibi bulamadılar.
Siz Tanrıları(!) bu mucizelerle dolu dünya ve hatta kâinat sergisindeki her şey var oldukça, her an yeniden mucizeli şekilde yeniden yaratıldıkça, akıllardan, kalplerden asla yok edemez, kovamazsınız. Nasıl bir mantık ve ilminiz varsa bilemem amma bu manalar dışında nasıl düşündüğünüzü(!) sanıyor, utanmadan büyük bir cüretle tanrıyı yok eden ilimden(!) bahsediyorsunuz, hayretteyim!
Cesaretinize de diyecek yok hani! Osmanlı döneminde bir şair zalim olarak düşündüğü paşaya kinayeli olarak: “Siz çok cesursunuz. Çok ama çok cesur! Hatta siz Hz. Ali’den bile cesursunuz! Çünkü o, Allah’tan korkardı. Siz Allah’tan da korkmazsınız!” Gerçekten böyle adamlar çok cesur(!) oluyor.
Bakın Kur’an onlar gibilere nasıl hitap ediyor: "Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve ey za'f ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan cin ve ins! Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir Sultan-ı Zîşan'ın evamirine karşı geliyorsunuz ki; yıldızlar, aylar, güneşler emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir Hâkim-i Zülcelal'e karşı mübareze ediyorsunuz ki, öyle azametli muti' askerleri var; faraza şeytanlarınız dayanabilseler, onları dağ gibi güllelerle recmedebilirler. Hem küfranınızla öyle bir Mâlik-i Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, ibadından ve cünudundan öyleleri var ki, değil sizin gibi küçücük âciz mahlukları, belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adüvv-ü kâfir olsaydınız, arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şüvazlı nühasları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, o kanun ile öyleler bağlıdır, eğer lüzum olsa, arzınızı yüzünüze çarpar. Gülleler gibi küreniz misillü yıldızları üstünüze yağdırabilirler.”
(Evet, Kur'anda bazı mühim tahşidat vardır ki, düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Belki haşmetin izharı ve düşman şenaatinin teşhiri gibi sebeblerden ileri geliyor.)
Sizin “Deniz Tanrınız kim?”  Yunanlıların tangırtı tungurtularından biri ise onların ve pek çok insanın o tanrıları(!) hayatına devam ediyor(!) O pespaye ilim adamları(!)anlattıkları pespaye şeylerle onları bile yok edemediler. Hemen vehmettiğiniz Yaratıcısız(!) bir dünyada her şeyi yapmaya kalkmayın, çok heyecanlanmayın sakın! Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman pek çok mümin Tek Yaratıcıya inanıyor. Ve o dinlerin doğru esaslarına bağlı, doğru müntesipleri, iyi insanlar, dünya sulhunu beraber sağlayacak, Hz İsa AS’ın velayetiyle tekrar gönderilişiyle, doğru ve tek Allah’larını hem de ilmen, kalben bütün insanlığa ondan aldıkları ahlakla gösterecekler inşallah.
Hem denizin, hem Güneşin, Hem Ayın hem her şeyin tanrısı, doğru ifadesiyle Allah bütün icraatı ve sonsuz ilim, Kudret, İradesi ve sonsuz isim ve sıfatlarıyla yerinde duruyor. Mekân ve zaman ile maddenin de dışında, onların kayıtlarından uzak, kâinatın sayısız varlıklarıyla kendini ispat etmeye devam ediyor. Fakat akıl, idrak ve kalben talep etmek şartıyla herkes görebiliyor!
Bakınız 1970’lerde gidilen ay ile ilgili, o gidişten 40-45 yıl önce, o her şeyi yaratan Allah’ımızın bize lütfettiği son Semavi kitap olan Kur’andan ilham alarak,1930’larda nasıl bir haber veriliyor:
” Şimdi sen dahi ey Katre içine giren hakîm feylesof! Senin katre-i fikrin dûrbîniyle, felsefenin merdiveniyle tâ Kamer'e kadar terakki ettin, Kamer'e girdin. Bak, Kamer kendi zâtında kesafetli, zulümatlıdır. Ne ziyası var, ne hayatı. Senin sa'yin beyhude, ilmin faidesiz gitti. Sen ye'sin zulümatından ve kimsesizliğin vahşetinden ve ervah-ı habisenin iz'acatından ve o vahşetin dehşetinden şu şartlar ile kurtulabilirsin ki, tabiat gecesini terkedip hakikat güneşine teveccüh etsen ve yakînen inansan ki, şu gece nurları, gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir…” ( R.Nur Külliyatı, Sözler,454)
* Bizim röportajcılar bütün güçleriyle adeta bütün inkarcıların sermayesinden  inançsızlıkla ilgili çok çeşitli zehirlerini bir kitap anlatımı adı altında şırınga etmeye devam ettiklerinden; biz de Kur’an ve Sünnetten lemaan eden R.Nurlarla bu zehirlere karşı şifalar ortaya koymaya devam edeceğiz efendim
 

 
Etiketler: TANRI, (!)VAR, MI,, YOK, MU?, (5),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
24 Ağustos 2020
RAHMAN VE RAHİM OLAN RABBİMİZİ GÖRMEK, İSTER MİSİNİZ? (2)
11 Ağustos 2020
RAHMAN VE RAHİM OLAN RABBİMİZİ GÖRMEK, İSTER MİSİNİZ? (1)
30 Mayıs 2020
NURLU BİR MÜMİNİN BİR GÜNÜ
27 Nisan 2020
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR (3)
13 Nisan 2020
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR (2)
30 Mart 2020
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR(1)
24 Şubat 2020
Dertsiz ve mesut bir garibi dinlemek ister misiniz?
13 Ocak 2020
DİNLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ, DİNLER BİRLEŞEBİLİR Mİ?
02 Ocak 2020
“SON ANIMDA YANIMA GELECEK BİR RAHİBİN OLACAĞINI SANMIYORUM!”
10 Aralık 2019
TANRI (!) VAR MI, YOK MU (6)
26 Kasım 2019
TANRI(!) VAR MI, YOK MU (4)
18 Kasım 2019
TANRI (!) VAR MI; YOK MU? (3)
04 Kasım 2019
TANRI (!) VAR MI, YOK MU (2)
28 Ekim 2019
TANRI (!) VAR MI, YOK MU ?
22 Ekim 2019
Yeni Eğitim-Öğretim Yılında,
13 Ekim 2019
SEN ÇOKTAN BÜYÜMÜŞSÜN
02 Ekim 2019
FARKLI BİR AŞÛRE GÜNÜ DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNEMİ (2)
28 Eylül 2019
FARKLI BİR AŞÛRE GÜNÜ DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNEMİ (1)
16 Eylül 2019
EKİP ZAMANI ve ŞURANIN ÖNEMİ (2)
03 Eylül 2019
BİZLER DE BÖYLE MİYİZ?
31 Ağustos 2019
KURBAN VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ! (1)
28 Ağustos 2019
EKİP ZAMANI ve ŞURANIN ÖNEMİ (1)
02 Ağustos 2019
KURBAN VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 2
26 Temmuz 2019
İnsanca yaşamak - 2
22 Temmuz 2019
İNSANCA YAŞAMAK - 1
18 Temmuz 2019
ZAMANIMIZDAKİ ERGENLİK
11 Temmuz 2019
BiZLER DE BÖYLE MiYiZ?
02 Temmuz 2019
MÜTHİŞ DEFİLE ve HARİKA SEMPOZYUM
23 Haziran 2019
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-3-
17 Haziran 2019
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-2
10 Haziran 2019
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-1
27 Mayıs 2019
HAKLI GURURUN ÖNEMİ VE SEVİYESİ!
02 Mayıs 2019
ARKADAŞ ARIYORUM.
02 Mayıs 2019
HAYAT DERSLERİ
24 Nisan 2019
AH HİSLER, BİZİ YAKAN HİSLER, AH! AH!
Haber Yazılımı