Yazı Detayı
03 Temmuz 2020 - Cuma 09:25
 
Yerli ve Milli 3D Nesli Geliyor!
Mücahit GÜLER
 
 
Rahman ve Rahim olan allah’ın adıyla...

   Rabbimizin emri1 ve Peygamberimizin sünneti2 gereği gördüğüm bir yanlışı uyarmak istiyorum. Bu nasihatimi belki yanlış anlayanlar da olacaktır. Kimileri ihanetle, kimileri sana mı kaldı diye söylenip duranlar olacaktır. Bizim muhalefetimiz ihanetimizden dolayı değil, dinimize olan sadakatimizden dolayıdır. Ben ‘emrolunduğum hakikatleri dosdoğru bir şekilde haykırmakla görevli müslümanım.’3 Herkes kendisine yakıştırdığı davranışı sergileyecektir ve bedelini de ahirette ödeyecektir. Yarın ahirette kötülükleri durdurmak için neden mücadele etmediniz denildiğinde, ‘umulurki Rabbimiz katında bir mazeretimiz olsun diye; bir de sakınıp çekinirler ümidiyle’4 cevap verebilmek için nasihatlerimize devam edeceğiz.

   Bizden önce mücadele eden birçok büyüğümüzün ‘masa, nisa ve kasa’ imtihanlarında 3M kuralına uyduğunu maalesef gördük. Önce davanın ‘Mücahid’i’ olup aslan kesildiler. Sonra ‘müteahhit’ olup makamlara geldiler, en sonunda ise elde ettikleri kazanımları kaybetmemek için dinlerinden taviz verip her şeye ‘müsaitleştiklerini’ gördük. Günümüzde ise birileri ‘Dindar Nesil’ yetiştireceğiz sloganı ile yola çıktıklarını gördük. Proje başlığı çok güzel, fakat içerik kısmında somut ve yeterli bir şey göremedik.

   20 yıla yakındır ülkeyi sizler yönetiyorsunuz. Bu 20 yıllık yönetimin genç nesil üzerindeki etkisini hiç analiz ettiniz mi? ‘Dindar Nesil’ dedik ama bakalım gençler ne durumdalar,  20 yıl önceki genç ile şimdiki genç arasında bir analiz yapalım dediniz mi? Şimdiki gençler ‘dindar’ mı oldular yoksa ‘din-i dar’ mı oldular? Hiç düşündünüz mü? Görünen köy kılavuz istemez demişler. Son 20 yılın gençliğine baktığımızda ‘dindar nesil’ önce dinarlaştı(paraya, maddiyata değer verdi), sonrasında ise ‘dinsizliğe’ doğru gidiyor.

       Sizler çobansınız ve herkesten sorumlusunuz.5 Gençlerin 3D(dindar, dinar ve dinsiz) haline gelmesinden bizim ne kadar payımız var diye düşündünüz mü? Acaba biz nerede hata yaptık, gençler neden dinsizliğe doğru gidiyor? Bu tarz soruları ve bunların cevaplarını hiç düşündünüz mü? Bunun tek sorumlusu elbette sizler değilsiniz, destek verdiğiniz/vermediğiniz bütün stk’lar ve ferdiyetçi müslümanlar ve gençleri bu hale getiren din düşmanı mihraklar ve onların modern köleleri bu konuda vebal altındadır. Ama sizler çoban olduğunuz için bu ‘günah pastası’nın büyük payı sizlere düşüyor. Dolayısıyla bu 3D nesli sizlerin eseri olarak tarihe geçecektir. Buna bir dur demeyecek misiniz? Ahlaksız insanlara ödül vererek, para için ve popülerlik sevdası uğruna namusunu ve iffetini hiçe sayanları modern ve örnek insanlar olarak gösterirken, uygun olmayan mekanların ruhsatı için imza atarken hiç mi vicdanınız sızlamadı, biz bunun hesabını ahirette nasıl veririz, biz Allah’a nasıl cevap vereceğiz diye düşündünüz mü? Biraz empati yapalım ve sizin neslinizden birilerinin o mekanlarda takıldığını ve o tarz insanlar gibi giyindiğini, davrandığını gördüğünüzde onlara ne diyeceksiniz?

    Allah için ‘ekinin ve neslin ifsadına’6 izin vermeyiniz. Ekin bozulunca sağlıklı bir bedeni kaybederiz, nesil bozulunca da maneviyatımızı ve dinimizi kaybederiz. Sonuç olarak dünyamızı ve ahiretimizi kaybedenlerden oluruz. Bu günahın altından kimse kalkamaz. Toplumsal günahların bedeli ağırdır, bireysel günahlara benzemez. Allah’ın razı olmadığı ekinleri ve nesilleri yetiştirmeyelim. Birtakım kazanımları elde tutmak için ‘ekin ve neslin’ ifsadına göz yummayalım. Dini değerlere uygun hareket edemiyorsanız, kenara çekilin. Dünyada yükselmeliyim derken ahirette alçalacak işler yapmak akıl kârı mıdır?7 Hülyası(hayali) dünya olanın ukbası berbat olur. Hülyası ahiret olanın dünyası da ahireti de bahtiyar olur. Bizler sefer ehliyiz, zafer ehli değil. ‘Zafere giden her yol mübahtır’ mantığı yahudi mantığıdır. Bizler müslümanız ve zafer için değil, sefer için hazırlık yaparız. Rabbim dilerse ve bizler de hak edersek zafer gelir. Şeyh Edebalı der ki: ‘Vaktinden evvel çiçek açmaz.’ Çiçek açacağı vakti bilir, biz toprağı sulayıp çiçeğin bakımı ile ilgilenelim.  Son söz olarakta bu gençlere Allah için sahip çıkalım. Gençlik umuttur, umudumuzu ateşe atarsak geriye pek bir şey kalmaz. Rabbim meseleyi gereği gibi anlayanlardan eylesin ve aklımızı, kalbimizi ve ayaklarımızı davasında sabit kılsın. Allahümme amin.
 
Mücahit GÜLER 1- Tevbe sûresi, 71 ve 112. ayetler, Ali imran suresi 104 ve 110. ayetler, Hud suresi 116. ayet, A’raf suresi 199. ayet
2- “Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.” (Müslim, İman 78)
3-  ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru davran’ Hud Suresi 112. ayet
4- A’raf Suresi 114. ayet
5- Buhârî, Cum’a 11, İstikrâz 20, İtk 17, 19, Vesâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İmâret 1, 13; Tirmizî, Cihâd 27
6- İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculuğu sevmez. (Bakara suresi 205. ayet)
7- “Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz! Oysa ahiret daha hayırlı ve daha süreklidir.” (A’lâ suresi 16 ve 17 ayetler)
 
 
Etiketler: Yerli, ve, Milli, 3D, Nesli, Geliyor!,
Yorumlar
Haber Yazılımı