Yazı Detayı
08 Aralık 2019 - Pazar 08:40
 
YOKUŞTA YÜRÜYENLER ( Bir Emek Hülasası)
Mehmet Nuri BİNGÖL
 
 

Biysk, Güney Sibirya’daki bir sürgün yeridir. 1926 yılı itibarıyla Rusya’daki pek çok insan, hayvan vagonlarıyla oraya sevk edilmişlerdir. Yolda yaklaşık yarısı can vermiştir ya da şehitler kervanına katılmıştır.

     Yolda ana ve babası vefat etmiş dokuz yaşındaki Mahmud,  Komsomol eğitim kampına yollanmadan önce bir Rus köylü ailesi yanına verilerek tam olarak asimile edilmek istenmektedir.

      O sırada sürgün kafilesini gözleyen Personel Şefi İvanov değişik bir sebepten buna engel olur. Mahmud’un, Biysk’in şehrin güneyine düşen bir tepedeki kulübede tek başına kalmasını sağlar.

     Birkaç yıl sonra Mahmud’u almak için “Sürgün İdare Komutanlığı” bir teşebbüs daha yapar. Gençlik çağına ilk adımlarını atmaya başlamış Mahmud’u bir Rus köylüsüyle kalmaya zorlar. Mahmud da bir refleksle iri kıyım askerin yere kapaklanmasına yol açar. Komiser bu hareket karşısında Mahmud’u tutuklar. Karakola giden İvanov, delikanlıyı “Şu an benim işçim oldu.” diyerek kurtarır.

     1932 yılının sonbaharında kulübeye Mahmud’la birlikte kalması için altmış yaşın üstünde bir sürgün daha getirilir. Adı Ali Atâ’dır. Kırımlı bir Tatar’dır. Büyük Kırım sürgününden önce, Basmacılarla birlikte Bolşeviklere karşı koyduğu için yakalanmış ve Kostroma şehrine sürülmüştür.

     Kuzey Sibirya’da olan bu şehirde Osmanlı Mollası denen ve Birinci Dünya Harbi’nde esir düşmüş bir din alimiyle tanışır. Mücadele azmini ve sağlam dünya görüşünü ondan alır.

     Bu fikirleri Mahmud’a da vermeye, “diriliş” ve “azada yürüme” azmini kaybetmiş Mahmud’u ve Müslüman sürgünlerin ileri gelenlerini harekete geçirmeye çalışır.  Birkaç toplantıdan netice alamaz, insanların üzerine ölü toprağı serpilmiş gibidir.

   ***

     1938’de başlayan İkinci Dünya Savaşı arifesinde, savaşa hazırlık maksadıyla Sovyet idarecileri, pek çok genci askere almak ister. Bazı sürgünler bu duruma karşı çıkar. Ama “Azat Heyeti”nde alınan karar gereği Kızıl Ordu’ya katılırlar yine de…

     Daha sonra Mahmud, önce Komünist Gençlik Eğitim Kampı olan Komsomol’a, sonra da Kızıl Ordu’ya alınır. Askerden dönünce Gökhan’ın kız kardeşi Fatıma’yla evlenir. Bir oğlu olur. Daha sonra Afgan cihadında bir yöredeki mücahit komutanı olacak Abdulkerim doğduktan sonra İkinci Dünya Savaşı başlamış ve bilvesile Müslüman sürgünlere büyük fırsatlar doğurmuştur.

     İvanov’un, Mahmud’a ve sürgünlere neden yardımcı olduğunun sebebi ortaya çıkar. İvanov’un babası Sergenyev de bir sürgündür ve Biysk’te komisere odacı yapılmıştır. İvanov üvey baba elinde büyümüş, soyadını bile ondan almıştır.

     Öz babasının izini sürebilecek bir memuriyette olduğundan, nereye gönderildiğini bulur nihayet. O yüzden, Biysk’e küçük bir memuriyet isteyerek gönüllü olarak gelir. Bu, ona Sovyet Politbüro’su yanında itibar sağlamıştır. Öğrendiği bilgileri babası ve sürgünlerin ileri gelenlerine aktarmakta, bir nevi ajanlık yapmaktadır.

     1940’larda Sovyet kuvvetleri, Alman orduları karşısında oldukça zor duruma düşer. Bütün ihtiyat kuvvetlerini, Biysk’teki Yarbay Karpatoviç’le ileri gelen çok sayıda subayı ve gönüllü Müslüman sürgünleri  cephe hattına yollamak ister sistem. İvanov, bunların içinde kendisinin de olabileceği ihtimaliyle, bir vesile ayarlayıp Mahmud’a açılır.

     O ana kadar sır olarak tuttuğu vaziyetinin, Sergenyev’in öz babası olduğu hakikatını Mahmud’un da bilmesini ister. Çünkü eğer cepheye gider de dönemezse, bir kişinin oğlu Piyer’e bir dedesi olduğunu, onun hemen yanı başında bulunduğunu söylemesini arzu eder.

     Birkaç gün sonra Ali Atâ’yı revire sevk ettirmek için Mahmud, İvanov’la görüşür. O sırada Yarbay Karpatoviç’in , Müslüman sürgünlere harbe gönüllü gitmeleri için yaptığı ikna konuşmasını işitirler. Ona itiraz eden kimi gençler, Ali Atâ ve Sergenyev tutuklanır. Gündüz de sokağa çıkma yasağı ilan edilir.

     Hamdullah Beg isimli ileri gelenin torunu Murad, Mahmud’lara gelir ve bu havadisi verir. Mahmud kararını vermiştir. Artık direnecek ve önceden “Azat Heyeti”nde görüştükleri “çıkış”ı yapacaklardır.

     Dışarıda kalan sürgün ileri gelenleriyle beraber, garnizona görüşme bahanesiyle gidip orayı basacaklar, sonra da yarbayı önlerine katarak Moğolistan yoluyla Afganistan’a geçeceklerdir. Buna muvaffak olurlar ama Mahmud ve kayınbiraderi Gökhan Biysk’te kalmıştır.

     Mahmud’un oğlu Abdulkerim büyümüş ve yetişmiş, Kızıllara karşı mücadele eden bir mücahit grubuna kumandan olmuştur, artık Abdulkerim Beg diye anılmaktadır. Sovyetlerce yapılan Karmal İhtilali kuvvetlerinin “mücahitler” karşısındaki bozgununu önlemek için, Kızıl Ordu Afganistan’a müdahele etmiştir.

     Merkez mücahit komutanlığının emriyle Penşir aslanı lakaplı Şah Mesud, Hamdullah Beg’in torunu Murad Beg’le birlikte  Talukan bölgesi komutanlığına atamıştır onu. Murad Beg saldırı stratejisini oluşturup Hindukuşların bir yamacındaki geniş kulübesinde, sakince yaşıyor görünüp hedef saptırırken, istihbarat toplayıp Abdulkerim Beg’le paylaşmakta, bir bakıma ona danışmanlık yapmaktadır.

     Murad Beg, bir sonbahar akşamı yatsı namazını kılarken dış kapısı tekmelerle açılır. İçeriye üç Kızıl Ordu eri girmiştir. Silahları ateşe hazırdır. Selam verip duadan sonra gelenlerle tanışır. Biri Gökhan’ın torunu Cemaleddin’dir. Dedesinin arzusu istikametinde Kızıl Ordu’dan firar ederek, anayurtları olan   Çeçenistan’a geçmek isteyen Cemaleddin’i, Abdulkerim’le görüştürmek ister. Çünkü Cemaleddin’de babası Mahmud’la ilgili bilgiler vardır. Cemaleddin, Mahmud’un şehadet haberini dedesi Gökhan’dan öğrenmiştir.

     Murad Beg yine de Abdulkerim’le görüşmeden onları buluşturmaz. Hem istihbaratını, hem bu gelişmeyi, hem de nefes darlığının artması sebebiyle vazifeden affını istemek için Talukan Bölgesi Mücahit Komutanlığı ile istişarede bulunması gerektiğini düşünür.

     Karargâha varmadan, oradan dönen Komutan İslam lakaplı mücahit kol kumandanına rastlar. İslam, gerçekten de Afgan Ordusu’nda subayken, durumun vehametini ve Sovyetlere satıldıklarını anlar anlamaz firar edip mücahitlere katılmıştır. Karargâha gelen ve Gulbeddin  Hikmetyâr tarafından yollandıklarını söyleyen üç Peştun emirinin kafa karıştırıcı fikirlerle diğer komutanların zihinlerini çelmeye çalıştıkları haberini verip oraya çabuk varmasını ister Murad Beg’den.

     Murad Beg karargâha ulaşınca adamların içeriden bilgi almaya çalışan suallerine şahit olur. Bunları önlemeye çalışsa da vaziyetin karmaşaya doğru gittiğini anlayıp susar. Abdulkerim Beg de ona temkinli olması için sâkin olmasını tavsiye etmektedir işaretle. Karargâhı terk edince, Abdulkerim Beg dışarıda, komşu mücahit grubu komutanı Mevlayâr’ın yaralandığını, onun yerine de kendisini uygun bulduğunu belirtir Murad Beg’e.

     Murad Beg sağlığının müsaitsizliğinden  bu vazifeyi, çevreyi bilen bir usta mücahitle Cemaleddin’e, gönül rahatlığıyla verebileceğini der. Abdulkerim Beg de başka çare göremeyince denemeye karar verir. Etrafı ve mücahitleri tanıyan Hayreddin ile Cemaleddin vazifelendirilir.

     Mevlayâr’ın yanına yollanan Cemaleddin, sadece ziyarete ve yeni komutana danışmanlık yapmaya gittiğini sanmaktadır. Cemaleddin, kendisini karşılayan Hayreddin’in ağzından vazifesini öğrenince, elinde geleni yapmak için mücahit kuvvetlerinin nasıl konumlandıklarını öğrenmeye çalışır önce.

     Kızıl Ordu’nun stratejisini zaten bilmektedir. Hayreddin’in de yardımıyla çevrenin imkânları ve mücahitleri kullanarak Talukan’ın çevresini Kızıllardan temizlemek için harekete geçer. Talukan etrafındaki yerli kabilelerin  yardımıyla pek çok mevziyi ele geçirir. Bunda İslam’ın babası Vali yardımcısı Muhtar Beg’in de gizli yardımı tesirli olmuştur.

     Muhtar Beg KGB tarafında deşifre edilmiştir, bunu sezince oğlu Sefer ve kızı Gülistan’ı İslam’ın denetimindeki emin topraklara yollar.

 
Etiketler: YOKUŞTA, YÜRÜYENLER, (, Bir, Emek, Hülasası),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
10 Ağustos 2020
NUR'UN İKİ KURMAYINDAN BIRİ: Mustafa SUNGUR
08 Ağustos 2020
YİNE İSPANYOL SİYASETİ VEYA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
04 Ağustos 2020
OSMANLI'NIN TÖRESİ SÜNNET'İN TAA KENDİSİ...
30 Temmuz 2020
“Doğruyu Her Yerde Deme”mek, ama Hangi Makamda?
27 Temmuz 2020
Ne Fâcia! “Güneydoğu Nurculara Kal”mış!
24 Temmuz 2020
Kelam-ı Ezeli ve Hutbenin Arapça Okunması
24 Temmuz 2020
“Sarp Ufuklar”ın Hikâyesi
19 Temmuz 2020
NUR"LARIN (AHİRZAMANDAKİ) MAKAMI VE BÜTÜNLÜK...
16 Temmuz 2020
15 TEMMUZ'DA BİZE KEFEN Mİ BİÇMEK? ( Darbr darbe dirildik hamdolsun)
15 Temmuz 2020
Düşünme Özgürlüğüne Set Haline Dönüşmüş Bir Kanun: 5816
13 Temmuz 2020
Ayasofya Davası İçin Her Nakil Seslendirildi de...
11 Temmuz 2020
Ayasofya Davamız ve Muhafazakar Aydınlar
06 Temmuz 2020
"İBİBİKLER ÖTTÜĞÜNDE ORDAYIM "
01 Temmuz 2020
" DİN EDEBTİR" ( HAD DİNİ BİLMEK...)
28 Haziran 2020
İHLAS, HAL-İ ALEM SİYASETİ VE " SİYASET-İ İSLAMİYE"
26 Haziran 2020
GAZETECİ BİR DOSTLA SOHBET-2
24 Haziran 2020
GAZETECİ BİR DOSTLA MUSAHABE YAHUT MUHASEBE…
23 Haziran 2020
"HAKİKİ MEŞVERET"
21 Haziran 2020
İT, "TÜREVİ" CHP'NİN HALİ PÜR-MELALİ VE TİR TİR TİTREMEK!
19 Haziran 2020
" HEYYİ HEY!!!"
17 Haziran 2020
AĞABEYİM ( İktibas)
14 Haziran 2020
Said Molla, Şeyh Said ve Molla Said (Bediüzzaman) BİR mi?..
11 Haziran 2020
AYASOFYA FETHİ VE ZİNCİRLER...
09 Haziran 2020
VER ELİNİ TÜRKMENELİ ( yayını bekliyor) ROMANIMDAN BİR BÖLÜM
07 Haziran 2020
Bir Portre: Prof. Dr. Mehmet Kaplan
05 Haziran 2020
SÜNNET İTİKADINDA MEHDİ (AS)
01 Haziran 2020
VEHBİ'NİN KERRAKESİ
24 Mayıs 2020
BAY-RAM DÜŞÜNCELERİ...
16 Mayıs 2020
VER ELİNİ TÜRKMENELİ ( yayını bekliyor) ROMANIMDAN BİR BÖLÜM
11 Mayıs 2020
Mehmet Nuri Bingöl’le Mülakat
05 Mayıs 2020
SURİYE yahut "DİYAR-I ŞAM"
29 Nisan 2020
CORONA SÜRECİNDE İSLAM
27 Nisan 2020
FARİZA DENECEK KADAR AZİM VE EHEM MESELE
25 Nisan 2020
HER ZAMANIN PAKRADUNI'Sİ
19 Nisan 2020
AYA SOPHİA MI, MAHZUN MABED Mİ!( YAHUT FATİH'İN BEDDUASINDAN NE KURTULUŞ NE ZAMAN?)
13 Nisan 2020
EVDE MAHPUSKEN BAHAR
28 Mart 2020
NEFSİ YENMEK VE KORONAYI YENMEK. HANGİSİ ZOR?
19 Mart 2020
SAİT MOLLA MOLLA SAİD FARKI
08 Mart 2020
"Nâbî'yi Nabi Eden Hüsn-ü Nazar..."
08 Mart 2020
NE ÇEKTİKSE KAMAL'LARDAN...
03 Mart 2020
VATANI SEVMEK...
27 Şubat 2020
“İSTİKLÂLDEN İSTİKBÂLE” DENEME ESERİYLE “EFENDİ BEY” ROMANI
21 Şubat 2020
Enbiya Şehri URFA ama Diyarbakır "Şehr-i Ashab"
20 Şubat 2020
HALİLULLAH (AS.) YA DA MENFAAT PUTUNU KIRMAK...
19 Şubat 2020
BALTANIN SAPI...
14 Şubat 2020
Maydanoz ve Limon
10 Şubat 2020
KEŞKE HAKLI ÇIKMASAYDIK...
10 Şubat 2020
FASL-I PAŞA
09 Şubat 2020
“Hikmet-i Kudsiye” ile Felsefe Hikmeti Münazarası
08 Şubat 2020
“Hikmet-i Kudsiye” ile Felsefe Hikmeti Münazarası
05 Şubat 2020
“SEYDA!”
29 Ocak 2020
HAVANDA SU DÖVENLER... ŞİMDİKİLER GİBİ!
22 Ocak 2020
Doğubayezıd Hâni
17 Ocak 2020
“Elif Öğretmen” ve Romancı Hüseyin Yılmaz
13 Ocak 2020
FİKİR CÜCELİĞİ
10 Ocak 2020
TARİH; GERÇEK AYNASI
03 Ocak 2020
Yol Açıcılar- Yol Kapatıcılar
28 Aralık 2019
İDİLHAN, İLHANLI VE EL-MEGİDDO OVASI!..
26 Aralık 2019
“Hakikatı Dışlamış Kimselerle Tevhidi Toplum İnşa Edilemez.”
24 Aralık 2019
" ERKEĞE KARI LİBASI YAKIŞMAZ" VEYA "KENDİ YÜRÜYÜŞÜNÜ TERK ETTİ..." MESELESİ...
24 Aralık 2019
" ERKEĞE KARI LİBASI YAKIŞMAZ" VEYA "KENDİ YÜRÜYÜŞÜNÜ TERK ETTİ..." MESELESİ...
21 Aralık 2019
AKASYA YAHUT AĞAÇ- 2
19 Aralık 2019
GÖBEKLİTEPE DİYE BİR YER
16 Aralık 2019
KİMLERE?
05 Aralık 2019
"ŞURA-YI HAKİKİ" VEYA "MEŞVERET-İ ŞER'İYYE"
24 Kasım 2019
MEHDİ İTTİHAD-I İSLAM ORDULARININ BAŞKOMUTANI... ( BEDİÜZZAMAN- EL: 266)
18 Kasım 2019
Dünkü Ağaç, Bugünkü Fidan -1
10 Kasım 2019
MANEVİ “SEYYİDLİK”, RESULULAH(ASM)NİN DĀVASINA SAHİP ÇIKMAKTIR!
10 Kasım 2019
ABD EŞKİYASI " DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ”!
10 Kasım 2019
"ÜFÜRÜKTEN TEYYARE" KRİPTO VAZİFE
09 Kasım 2019
KISIR DÖNGÜ YAHUT "FASİT TEVİLAT"
17 Ekim 2019
SAVAŞ DEĞİL HAREKAT, İŞGAL DEĞİL FETİH!
17 Ekim 2019
AB "BARIŞ PINARI"NIN MANASINI TAM ANLAMIŞ...
17 Ekim 2019
31 MART “MEŞ’UM” VAKASI
17 Ekim 2019
HADİSLER KUR'AN'IN HAKİKİ TEFSİRİ, TERCÜMANIDIR
13 Ekim 2019
EDEBİYAT HAKKINDA BAZI NOTLAR
01 Ekim 2019
"… Bir gün de hesap” Dönünce Olacaklar Olur.
27 Eylül 2019
Hakikata Şahit Tarih; Ama Resmi Olmayanı ...
26 Eylül 2019
YOKUŞTU VE DÖNEMEÇLE SÜSLÜYDÜ YOLLAR
21 Eylül 2019
KİMİ "HATİAT"I TASHİH İÇİN "PALA" MI GEREK?...
18 Eylül 2019
İMAM ALİ ŞAMİL( ŞEYH ŞAMİL)
17 Eylül 2019
“FASL-I PAŞA”
16 Eylül 2019
Ha Çeçenya, Ha Suriye
13 Eylül 2019
Fetih Misyonu ve “Yakın Tutulan Düşman!”
12 Eylül 2019
"SİYASET-İ HAZIRA" GÜNLÜK POLİTİKA, "SİYASET-İ ALİYE" İSE İMANİ HİZMETTİR.
08 Eylül 2019
BİR BAŞKA ÇEŞME
07 Eylül 2019
Tahassür
29 Ağustos 2019
MALARZGİRT'TEKİ SIR VE HATIRLATTIKLARI
Haber Yazılımı