Yazı Detayı
05 Aralık 2021 - Pazar 10:38
 
İSLAM’IN KADINA VERDİĞİ DEĞER.
NESİBE TÜKEL
admin
 
 
İSLAM’IN KADINA VERDİĞİ DEĞER. Bugün Dünya Kadın Hakları günü her yıl 5 Aralık'ta kutlanıyor. 5 Aralık 1934 yılında Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. 5 Aralık 1934 tarihinde “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulü ile her yıl “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Oysa bize sunulan gözümüzün ve beynimizin içine âdeta sokulurcasına verilmek istenen bu bilgi veya bilgilerin dışında tüm kadınlarımızın ve beylerimizin bilmesi gereken gerçekler vardır, hamdolsun ki okuduğunuz okullarımızda HOCALARIMIZ bize bu güzel muhteşem ve heyecan verici bilgileri ruhumuza ve zihinlerimize sindire sindire öğrettiler. Rabbim hepsinden razı olsun. Kadına verilen değerin 87 yıl önce değil 1443 sene önce iki Cihan serveti Hz Muhammed Mustafa(s.a.v) tarafından biz kadınlara, hanımefendilere verildiğini söylersek hakikatin bir kez daha kaynağından tescilini yapmış oluruz. Zira gerçek vereni unutmamak, unutturmamak gerekmektedir. Yüce Allah (cc) kâinatta her şeyi erkekli ve dişili olarak çift yaratmıştır. Kâinatta gördüğümüz her şeyin bir eşini de beraberinde görürüz. Bütün canlılar aleminde, her şeyin bir erkeği olduğu gibi bir de dişisi yaratılmıştır. Bu, Yüce Allah’ın kurduğu bir sistemdir. İnsan da aynı kanun gereği çift olarak erkekli ve dişili, kadın erkek olarak yaratılmıştır. Yüce Allah bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık..” [1] “Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli- dişili) iki eş yarattık.”[2]   Allah (cc) insanları daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürmeleri için çift yaratmıştır. İnsan olması bakımında kadını erkekle eşit bir varlık olarak yaratmıştır  “Allah sizi önce topraktan sonra nütfeden yarattı. Sonra sizi çiftler (erkek-dişi) kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır.”[3] İslam’da, erkekle kadın bir bütünün parçalarıdır. Biri diğeri için vazgeçilmez hayat arkadaşıdır. İslamiyet’ten önce toplumda hak ettiği yeri alamayan kadın, İslamiyet ile insana yakışır haklara, müstesna bir makama sahip olmuştur. “Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır.”  [5] “Kendileri ile dostluk ve yakınlık kurmanız için kendi cinsinizden eşler (hanımlar) yarattı. Aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi O’nun varlığının delillerindendir ”[6] İslam Dini, kadın hakları üzerinde titizlikle durmuş ve kadını, hiçbir nizam ve sistemin veremediği müstesna bir makama sahip kılmıştır. Yüce Allah Kur’an-i Kerim’de şöyle buyuruyor: “(Erkeklerin kadınlar) üzerindeki hakları olduğu gibi kadınların da erkeklerin ma’ruf şekilde lehlerine de hakları vardır. Erkeklerin ise kadınların üzerine bir dereceleri vardır…”[8] Peygamber (sav) Efendimiz de bu konuda şöyle buyuruyor :  “Dikkat ediniz! Sizin, hanımlarınızın üzerinde hakkınız vardır. Sizin hanımlarınızın üzerindeki hakkınız, namuslarını muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığınız kimselerin evinize girmesine izin vermemeleridir. Dikkat ediniz! Hanımlarınızın sizin üzerinizdeki hakkı ise onların giyim ve gıda ihtiyaçlarını güzelce karşılamanızdır.” [9]  Peygamber (sav) Efendimiz, kadın hakları konusunda yine şöyle buyuruyor: “…İki zayıf kimsenin, yani yetim ile kadının hakkını zayi etmekten herkesi şiddetle sakındırıyorum.”  [10] Yine Peygamber (sav) Efendimiz: “Ailenin senin üzerinde hakkı vardır.” [11] buyuruyor. İslamiyet’te geçim yükü erkek ve kadın arasında paylaşılmıştır. Bir erkek hanımını tarlada, fabrikada veya herhangi bir iş yerinde çalışmaya zorlayamaz. Kadın kendisi isterse ve erkek de çalışmasına razı olursa, kadın kendisine uygun bir işte çalışabilir.  Müslüman kadının ev işi yapması, çoluk çocuğuna bakması bir ihsandır ve çok sevaptır. Müslüman kadınlar bunu severek gönülden ve ibadet aşkı ile yaparlar. “Erkek aile fertlerinin yöneticisidir”; “Kadın eşinin, evinin ve çocuklarının yöneticisidir.”[12] Ayet-i kerimede ise şöyle buyruluyor: “Annelerin yiyeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir.”[13] Kadınlara karşı iyi davranmak, tatlı ve yumuşak dille nazikçe konuşmak, kaba ve sert hareket etmemek Allah Resulü’nün güzel ahlakındandır. Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor: “Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı huyu en iyi olanlarınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Kadınlara ancak iyi insanlar güzel davranır, onlara karşı ancak kötü kişiler, ihanet eder.”[14] Müslümanlıkta kadın sultandır. Dinimiz kadına çok büyük değer vermiştir. Erkeğe de mesuliyet yüklemiştir. İslamiyet’te kadın çalışmak, para kazanmak zorunda değildir. Evli ise erkeği, bekâr ise babası, babası da yoksa en yakın akrabası çalışıp onun her ihtiyacını karşılamak zorundadır. Kendisine bakacak hiç kimsesi bulunmayan kadına, devlet yardım sandığı bakar. “Kişinin harcadığı en hayırlı para, ailesi için harcadığı,  Allah yolunda cihat için hayvanına harcadığı ve yine Allah yolunda arkadaşları için harcadığı paradır.” [15] “Bir kişi, sevabını Allah’tan umarak ailesine harcama yaptığında, bu harcama onun için sadaka olur.” [16]            Diğer hadis-i şeriflerde ise Peygamber (sav) şöyle buyuruyor: “Allah rızasını gözeterek ailenin ihtiyacına harcadığın nafakadan, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmadan bile mükâfat göreceksin.” [17] “Nefsinin ihtiyaçlarını karşılaman kendin için bir sadakadır. Çocuğuna yedirip içirmen senin için bir sadakadır. Eşine yedirip içirmen senin için bir sadakadır. İşçine/ hizmetçine yedirip içirmen senin için bir sadakadır.” [18] “Veren el üstündür. Vermeye, geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerle; annenle, babanla, kız ve erkek kardeşlerinle başla. Sonra da yakınlık durumuna göre devam et.”[19]   Ayrıca , “Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.” [20] Resulüllah (sav) Efendimiz biz erkekleri, kadınların hak ve hukukunu gözetmeye davet etmekte ve bu konuda Veda Haccındaki meşhur hutbesinde şöyle buyurmaktadır: “Kadınlarınız hakkında Allah’tan korkunuz. Şüphesiz, onlar sizin yanınızda yardımcılarınızdır. Onları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve Allah’ın adıyla nikâh kıyıp onları kendinize helal kıldınız.”[23]     Başka bir Hadis-i Şerif’te ise;   “Allah sizden, kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister. Çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir…” [24]  buyurmaktadır. Her kadın, bir erkeğin ya kızıdır, ya kız kardeşidir yahut hanımıdır veya onu doğuran annesidir. Onun için kadınlara kötü şeyler reva görülmemeli, onlara layık olduğu değer verilmeli, hürmet edilmelidir. Erkek eşi ile iyi geçinmeli, sinirli, hırçın ve ona karşı kırıcı olmamalıdır. Yüce Allah (cc) bu konuda şöyle buyurmaktadır:  “Ey İman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayın.  Onlarla iyi geçinin” [25] Peygamber (sav) Efendimize bir adam soruyor: “Ey Allah’ın Resulü! Kadınların erkekler üzerindeki hakları nelerdir?  Peygamber (sav) şu cevabı veriyor: “ Yediğinden yedirmesi, giydiğinden giydirmesi (kadının kocası üzerindeki hakkıdır). Sakın (eşinin) yüzüne vurmasın. Ona kötü muamelede bulunmasın. Evin dışında onu terk etmesin.” [26] Muaviye el-Kuşeyri (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) in yanına giderek, “Hanımlarımız hakkında ne dersiniz?” diye sordum. O da bana şöyle buyurdu: “Yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve onları kötülemeyin.” [27] Hz. Aişe (ra) dan; “Resulullah (sav) Allah yolunda savaş hali dışında, ne bir kadına ne de bir hizmetçiye, kısacası hiçbir kimseye el kaldırıp vurduğunu görmedim” [28] “Allah’ın hanım kullarına vurmayın!.. (Bu gece) Muhammed’in eşlerine pek çok kadın geldi. Hepsi de kocalarından şikâyetçiydi. Bu adamlar sizin hayırlılarınız değildir.” [29] Peygamber (sav) Efendimiz, eşini döven birisini görünce onu şu sözlerle kınamıştır: “Adama bak! Karısını kölesini döver gibi dövüyor. Akşam olunca, utanmadan onunla aynı yatakta yatacaktır”.[30] “Mümin bir kimse eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır”. [31] Kadın iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir arkadaş, merhamet timsali, şefkat abidesi ve hepsinden önemlisi Allah’ın en güzel bir şekilde yarattığı güzel, zarif, nazik bir kul ve insandır. İlk İslam şehidi yine bir kadındır. İlk inanan İslam’ın kadınları Mekke ve Medine‘de ağır ve büyük hizmetleri yüklenmekten kaçınmamışlardır. Askeri ve siyasi işlerde erkeklere yardımcı olmuşlardır. Hemşirelik mesleğini ilk defa kurarak, yaralı mücahitleri tedavi etmek, su taşıyıp içirmek, yaralıların yaralarını sarmak ve hatta yaralıları Medine’ye kadar taşımak gibi fedakârlıklarda bulunmuşlardır. Mücahitlerin yanında onlara destek ve cesaret veren Müslüman hanımların kahramanlıkları hadislerde kaydedilmektedir. “Cennet annelerin ayakları altındadır”[38]  diyen dinimiz kadına hak etmiş olduğu en büyük değeri vermiş, adeta cenneti annelerin ayakları altına getirmiştir. İslamiyet’in ilk şehidi Hz. Sümeyye bir kadındır. İlk Müslüman Hz.Hatice bir kadındır. Peygamber (sav) Efendimizin soyu kızı Hz.Fatıma’dan devam etmiştir. Hz. Ebu Bekir (ra) nın kitap haline getirdiği, dünyadaki tek Kur’an-i Kerim, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman dönemlerinde onlarca yıl bir kadının, Hz. Hafsa (ra) nın yanında kalmıştır. O dönemde Hıristiyanlar ise kadın İncil’e dokunabilir mi dokunamaz mı konusunu tartışıyorlardı.  Kur’an-i Kerim’de Nisa (kadınlar) isminde bir sure mevcuttur. Mümtehine suresi (imtihan olunan kadın), Mücadele suresi (mücadele eden kadın), Meryem suresi (Hz. İsa’nın annesi) gibi sureler mevcuttur. Fakat rical suresi (erkekler) diye bir sure yoktur. "Peygamber Efendimiz (s.a.s), Veda Haccı için Mekke’ye doğru yola çıkmıştı. Kafile içerisinde hanımlar da vardı. Yol düzenini sağlayan Enceşe isimli bir genç, coşkuyla şiirler okuyor, güzel sesiyle ezgiler söylüyordu. Bu durum, develerin heyecanlanıp hızlanmasına ve üzerlerindeki hanımların rahatsız olmasına sebep olmuştu. Efendimiz, hanımları sarsıntıdan kurtarmak için olaya müdahale etme gereği duydu. Mübarek ağzından dökülen şu zarif ifadelerle gence seslendi: -“Ey Enceşe, sakin ol! Kristalleri dikkatli taşı!”  Şefkat Peygamberi, hassas bir varlık olan kadını kristale benzetmek suretiyle onun değerine ve ona karşı ne derece dikkatli davranılması gerektiğine işaret ediyordu."[39] Şimdi herkes bir kes faha şükretsin, hamdetsin, dua etsin... Etsin ki böyle yüce ve kutlu bir dinin mensubu olarak yaratıldığımız ve biz hanımlara verdiği için. Nerede 1400 küsur sene önce verilen haklar? Nerede 87 yıl önce verilen hak ve hukuklar. Rabbime şükürler olsun ki bizi müslüman yaratmış... Sonsuz şükürler... Sonsuz hamd olsun. Ne vereni unutun... Ne de verilenleri. Bugün uzunca bir makale oldu. Hakkınızı helal ve dua edermisiniz? Sabır, Şükür ve dua ile Nesibe Tükel Notlar: [1] Hucurat; 49 / 13. [2] Zariyat; 51 / 49. [3] Fatır; 35 / 11 [5] Ebu Davut, Taharet,94. [6] Rum; 30 / 21. [8] Bakara; 2 / 228. [9] Tirmizi,  Rda,11 ; İbn Mace, Sünen, 1,594. (H.1851). [10] İbn Mace, Edep,6. [11] Ebu Davut, Tatavvu’, 27. [13] Bakara su.2/ 233. [14] İbn Mace, Nikah, 50; Tirmizi. Rada. 11, Menakıb.63; Ahmet b. Hanbel, Müsned, II, 472. El-Camiu’s-sağır, c.2 s.11. H.4012. [15]  Müslim, Zekat,38. [16] Buhari, İman,41. [17] Müslim, Vasiyet, 5.[18] Müslim, Vasiyet, 8. İbn Mace, Ticaret, 1. [20] Ebu Davut, Zekat, 45. [23]  Müslim, Hac. 147;Ebu Davut, Menasik, 56; İbn Mace,Menasik,84. [24] El-Camiu’s-sağır, c.2 s.78. H.1647. [25] Nisa su. 4 / 19. [26] İbn Mace, Nikah, 3, l,594. [27] Ebu Davut, Nikah, 40-41. [28]  Müslim. Fedail. 79. [29]  Ebu Davut, Nikah, 41-42. [30] Buhari.Nikah,93 ve 91. Müslim, Cennet, 49. Tirmizi, 91.sürenin tefsirinde. [31]  Müslim, Rada, 61. [38]  Nesai. Cihad, 6: Ahmed. b. Hanbel,III, 429. el- Acluni, Keşfu’l-Hafa, l, 335. H.1078. [39]  Buhari, Edeb.111.
 
Etiketler: İSLAM’IN, KADINA, VERDİĞİ, DEĞER.,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
24 Aralık 2021
HIRSIZLARI HERKESİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE TUTUYORUZ, LAKİN...
17 Aralık 2021
ASIL RIZIK VERENİN SEN OLDUĞUNU HERKESİN ANLAMASINI NASİP EYLE...
16 Aralık 2021
YOLCULUK ÇOK KISA.
13 Aralık 2021
PAMUK ELLER CEBE BAŞKANIM, NE DERSİNİZ?
04 Aralık 2021
HAYDİ ONLAR DA MESUT OLSUN.
02 Aralık 2021
SANA NE KADAR ŞÜKRETSEK AZDIR, YA RABBİ.
30 Kasım 2021
KAYBOLDUĞU ZAMAN BULUNAMAYAN BİR TEK ŞEY VAR "HAYAT".
28 Kasım 2021
SEN ALLAH'TAN İSTE, VERSE NİMETTİR, VERMESE HİKMETTİR.
26 Kasım 2021
“SABRET!!!
19 Kasım 2021
ŞİDDETİN BAŞTAN ÇIKARDIĞI YARI FELÇLİ AYDIN (!)
05 Ekim 2021
ÇAYINI KAPAN GELSİN; BAŞLIYORUM.
28 Eylül 2021
ANNE EĞİTİMİ VE ÖNEMİ
26 Ağustos 2021
ZENGİNLİK...?
17 Ağustos 2021
SEVDİĞİNİZ İNSANLAR İÇİN ZAMAN AYIRIN...!
11 Ağustos 2021
NEDEN ERDOĞAN? DİYORSUNUZ YA, İŞTE MİLLETİN CEVABI.
01 Ağustos 2021
SIFIRLAYIN BAZI ŞEYLERİ. SIFIRDAN BAŞLAYIN YA DA.
28 Temmuz 2021
YÜREKTE İZ, GÖNÜLDE SÖZ, ARDINDAN KÖZ BIRAKAN ANALARA SELAM OLSUN
08 Temmuz 2021
ÖLÜMÜN OLDUĞU BİR DÜNYADA, ÖMRÜMÜZ YETTİĞİ KADAR SEVİN.
09 Haziran 2021
BEREKETLİ VE VAKUR BİR ŞEHİR: TOKAT...
04 Haziran 2021
NEFES ALMAK VE BAYRAM.
24 Nisan 2021
NEYMAR VE BİZİM ÜNLÜLER(!)
02 Nisan 2021
BABAN GİBİ; SEN DE BİR KAHRAMANSIN EVLÂT!!!
11 Mart 2021
PİRELENMELİYİZ..
07 Mart 2021
BİLENİNİZ VAR MI: BİZ NİÇİN ÖLDÜK?
27 Şubat 2021
HER BAHAR BİR ÇİÇEKLE BAŞLAR. PROF. NECMETTİN ERBAKAN
05 Şubat 2021
EVLENDİ BAKIN İLK GECE NE OLDU
27 Ocak 2021
HAYAT MUAVENETTiR.
23 Ocak 2021
KARINCA YUVASI VE MERHAMET
02 Ocak 2021
"YAZ DOSTUM!!!" SADECE BİR ŞARKI DEĞİLDİR.
16 Aralık 2020
NEDİR; HAYAT, NASİP, ARİF, SABIR...
11 Aralık 2020
DEVLET EMRİNE İTAAT
07 Kasım 2020
DOSTLUK İPLERİNİZİ KOPARMAMANIZ DİLEĞİYLE…….
15 Ekim 2020
KARARGAHIN IŞIKLARI ÇOKTAN SÖNDÜ.
12 Ekim 2020
ARKADAŞ MI, DOST MU ?
07 Ekim 2020
VATAN SEVDALISI BİR DERNEK. ANKARA MECLİSİ
03 Ekim 2020
BİLİYORUZ ÖZLEDİNİZ, AMA AVUCUNUZU YALARSINIZ.
07 Eylül 2020
GÖLGE OYUNUNDAN DA OYUNCULARINDAN DA ARTIK BIKTIK!
13 Ağustos 2020
NAMAZ... NAMAZ... NAMAZ.
02 Ağustos 2020
HACDA YAŞANMIŞ ÇOK MANİDAR BİR HATIRA...
24 Temmuz 2020
OYSA GERÇEK KADINLAR, BİR ERKEKTE ADAMLIK, ERKEK DURUŞU ARARLAR..!
10 Temmuz 2020
VATAN SEVGİSİ KURU BİR İFADE DEĞİL.
23 Haziran 2020
ASLINDA LÂYIK OLDUĞUNUZ HEP KAĞIT BARDAKTIR..."
15 Haziran 2020
" NAZAR "
10 Haziran 2020
TÜRKİYE İLAHİYATÇILAR BİRLİĞİNDEN MÜTHİŞ SIRADIŞI BİR YAZI...
03 Haziran 2020
AMERİKA’NIN İSLÂM’I TANIMASI GEREKİR, ÇÜNKÜ...
31 Mayıs 2020
DÜŞMANIMIN DÜŞMANI, DOSTUMDUR
23 Mayıs 2020
"BABA" DİYE SESLENEBİLMEK NE KIYMETLİYMİŞ
20 Mayıs 2020
KOCA KUDÜS ’TE BİR ONBAŞI HASAN.
18 Mayıs 2020
ÇANAKKALE RUHU' NA NİYET.
12 Mayıs 2020
İNSAN SEVGİSİ İLE DOLU, ŞEFKAT VE SABIRLA YAPILAN KUTSAL VE ÇOK ONURLU BİR MESLEK: HEMŞİRELİK.
09 Mayıs 2020
SENSİZ GEÇEN ANNELER GÜNÜN KUTLU OLSUN.
22 Nisan 2020
BİR DOKTORUN KORONA GÜNLÜĞÜ
12 Nisan 2020
EVİNDE KAL. KİTAP OKU!!!
18 Mart 2020
BEŞ PARMAK DAĞLARINDA BİR TANK.
08 Mart 2020
KADIN TOPLUMUN MİMARIDIR.
08 Mart 2020
YÜZBAŞIM! CAYIR CAYIR YANIYORSUN; ATLA!!!
29 Şubat 2020
VATAN SİZE MÜTEŞEKKİRDİR 6
27 Şubat 2020
VATAN SİZE MÜTEŞEKKİRDİR -5-
24 Şubat 2020
Şehit olacaksak bu şerefsizlerin kurşunuyla değil, Türk Hava Kuvvetleri’nin bombalarıyla şehit olalım. Vurun bizi!!!
20 Şubat 2020
VATAN SİZE MÜTEŞEKKİRDİR (3)
19 Şubat 2020
VATAN SİZE MÜTEŞEKKİRDİR. (2)
16 Şubat 2020
VATAN SİZE MÜTEŞEKKİRDİR. (1)
11 Şubat 2020
SİZİ, ALLAH İÇİN ÇOK SEVİYORUZ, ASİL İNSANLAR
10 Şubat 2020
SULTANLIĞIMIZIN FARKINA VARMALIYIZ!
04 Şubat 2020
ADAM OLMAK HER İNSANIN OLACAĞI BİR ZANAAT DEĞİLDİR.
31 Ocak 2020
KARDEŞ KANAL, KANAL TOKAT.
29 Ocak 2020
DEPREM SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA
27 Ocak 2020
İŞTE TÜRKİYE BU
25 Ocak 2020
İNSANLARI BALTADAN ÇOK DAHA, KÖTÜ SÖZLER DE DEVİREBİLİR.
23 Ocak 2020
ŞEFKAT ATKISI.
20 Ocak 2020
RABBİM, MİLLETİMİZE VE DEVLETİMİZE O KARANLIK GÜNLERİ BİR DAHA GÖSTERMESİN!” -2-
14 Ocak 2020
O’NA O GÜZEL İSİMLER İLE DUA EDİN.
11 Ocak 2020
SAHİP OLDUKLARIMIZIN KIYMETİNİ BİLELİM.
09 Ocak 2020
RABBİM, MİLLETİMİZE VE DEVLETİMİZE O KARANLIK GÜNLERİ BİR DAHA GÖSTERMESİN!” -1-
06 Ocak 2020
YENİ BİR HAFTAYA TEBESSÜM İLE BAŞLAMAYA NE DERSİNİZ?
01 Ocak 2020
NEDEN KÖPEKLER İNSANLARDAN DAHA AZ YAŞAR?
28 Aralık 2019
EYVAH TÜRKLER GELİYOR!!!
26 Aralık 2019
NERDESİN ANNE?
25 Aralık 2019
BAYRAĞIMIZ ALTINDA
19 Aralık 2019
HARCANAN KADINLARIMIZ... HARCADIĞIMIZ KADINLARIMIZ!!!
19 Aralık 2019
KARŞILIK BEKLEMEDEN...
10 Aralık 2019
ÇOCUKLUĞUMUZUN DÜŞLERİ.
05 Aralık 2019
BİRAZ DA DEVRELERİNİZ YANSIN. NE DERSİNİZ?
04 Aralık 2019
HAYALLER ENGELSİZDİR. HİÇ KİMSE GERİDE KALMASIN.
30 Kasım 2019
BİRAZ DA TEBESSÜM.
24 Kasım 2019
12 EYLÜL TORTUSU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ..
21 Kasım 2019
BU ADAMA HADDİNİ BİLDİRİN!!!
18 Kasım 2019
SABIRLA, "İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNÜYORDUK!" OKUYUN.
16 Kasım 2019
ÖLÜMÜ DE HAYATI KADAR SESSİZ OLDU ...
09 Kasım 2019
ÇOCUK ASKER.
03 Kasım 2019
UĞRUNA SAVAŞTIĞIMIZ DEĞERLERİ İHMÂL EDEREK ZAFER KAZANMANIN HİÇBİR ANLAMI YOKTUR.
01 Kasım 2019
ŞEREFSİZLERE KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANDIK.
29 Ekim 2019
GELİNİZ ÖLDÜRÜNÜZ!!!
26 Ekim 2019
TÜRK BEKLEBENDİR!!! (Prof. Dr. Tufan Gündüz)
23 Ekim 2019
BİZDE NE KINALI KUZULAR NEDE MEMEDLER BİTER
19 Ekim 2019
İTİNA İLE BALANS AYARI YAPILIR.
16 Ekim 2019
ASLAN YATTIĞI YERDEN KALKMIŞTIR ARTIK. VE O ASLAN TÜRKİYE ’DİR!!!
10 Ekim 2019
ASLA BİR TÜRKÜ TEHDİT ETME...
10 Ekim 2019
KARDEŞ KAL TÜRKİYE!!! DUALARA DEVAM ET ANNE!!!!.
05 Ekim 2019
AH EDER YÜREĞİM.
02 Ekim 2019
YERLİ VE MİLLİ YOUTUBER’LAR(!) NEREDE???
01 Ekim 2019
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı
30 Eylül 2019
YAZARIMIZA BİR ÖDÜL DAHA..
26 Eylül 2019
PKK ANNELERİN AYAKLARI ALTINDA KALACAK.
26 Eylül 2019
BİR DAHA SÖYLE!!!
23 Eylül 2019
FİLLER NEREDE?
21 Eylül 2019
TERÖR VE YANDAŞLARINA ANNE TOKATI
31 Ağustos 2019
UNUTMAYIN!!! TAVİZ BİR SONRAKİ TAVİZLERİ DE BERABERİNDE GETİRİR.
27 Ağustos 2019
BİZ GELDİK DEDECİĞİM.
19 Temmuz 2019
YAZARIMIZA BİR ÖDÜL DAHA...
16 Temmuz 2019
SOSYAL KÜLTÜREL YARDIM VE DAYANIŞMANIN YENİDEN HAYAT BULDUĞU STK 'LAR
08 Temmuz 2019
BİR ÜLKENİN İŞGAL ÇALIŞMASI 15 TEMMUZ
13 Haziran 2019
SOSYAL MEDYA OPERASYONU/4
29 Mayıs 2019
İSTANBUL; SADE BİR SEMTİNİ SEVMEK BİLE BİR ÖMRE DEĞER.
25 Mayıs 2019
DOĞU VE GÜNEY DOĞU ANADOLU ’NUN HUZURU TÜRKİYE'NİN HUZURU DEMEK.
24 Mayıs 2019
BAŞKAN DEĞİL, ADAM SEÇİYORUZ.
20 Mayıs 2019
MAZLUM VE MAHZUN BİR KAVİM. KIRIM TATAR TÜRKLERİ.
Haber Yazılımı