Yazı Detayı
19 Ekim 2021 - Salı 23:35
 
SÜPER GÜÇ OLMANIN ANAHTARI (1)
MİSAFİR KALEM
 
 
SÜPER GÜÇ OLMANIN ANAHTARI (1) Halkının refah düzeyi yüksek, ihracatı ithalatından fazla, cari açığı olmayan, kişi başına gelir düzeyi çok yüksek olan gelişmiş ülkelere baktığımızda iki meseleyi çözdükleri görülür: Enerji ve nitelikli insan gücü. Enerji meselesini halletmeyen ve dışa bağımlı olan ülkelerin kalkınması, slogandan öteye geçmez. Çünkü balık tutmayı öğrenmemiş, her acıktığında birilerinden balık satın almıştır. Üretim yapsa bile dış ülkelerle rekabet edemez. Hele katma değeri yüksek olan ürünlerde hiçbir şekilde ortaya başarı koyamaz. Üretim maliyetinin en büyük girdisi olan enerjiyi ve insan gücünü kendisi karşılamalıdır. Değilse üretmiş olduğu ürünlerin maliyeti aşırı yüksek olur. Enerjide dışa bağımlı olduğundan üretimin maliyeti yüksek olduğu için dış piyasada rekabet gücü olmaz. Örneğin hidroelektrik enerji üreten ülkelerin ilk sırasında Çin vardır. Almanya enerji ihtiyacını 60 oranında rüzgâr enerjisinden sağlamaktadır. Rüzgâr tribünü imalatında Çin lider konumdadır. Danimarka, ABD ve Almanya’da da rüzgâr enerjisi bakımından uygun altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Gelişmiş ve süper güç diyebileceğimiz ülkeler, enerji ihtiyaçlarını artık yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaktadır. Çünkü dünya üzerinde sınırlı olarak bulunan fosil temelli enerji kaynaklarının, yakın gelecekte tükeneceğinden yakıt fiyatlarının her geçen gün katlanarak arttığını görmekteyiz. En iyimser tahminle bile 2030 ila 2050 yıllan arasında petrol rezervlerinin büyük ölçüde tükeneceği ve ihtiyacı karşılayamayacağı bir gerçektir. Uzun vadede kömür ve doğalgaz gibi kaynaklar için de aynı durum söz konusudur. Yenilenebilir enerji; devamlı suretle yeniden doğmakta ve doğrudan veya dolaylı olarak güneş veya dünya içinde oluşan ısıdan meydana gelmekte ve en önemli özelliği ise enerjinin tükenmemesidir. Bu durumda kendini sınırsız tekrarlayan yenilenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan enerji kaynakları çok kısa bir süre içinde önem kazanacaktır/kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi ve piezoelektrik enerjisi şeklinde sıralayabiliriz. Güneş; bol ve tükenmeyen, duman, karbonmonoksit, kükürt ve radyasyon artığı içermeyen, işletme masrafları çok az, çeşitli uygulamalar için farklı çözümler imkânı veren ve yurtdışına bağımlı olmadığı için ekonomik ve politik krizlerden etkilenmeyen tek enerji kaynağıdır. Enerji üretiminde Türkiye'nin temel enerji kaynakları ise petrol, linyit, kömür, doğal gaz, jeotermal, odun ve hidrolik enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir olmayan fosil yakıtlar bakımından fakir bir ülke olan ülkemiz; her yıl milyarlarca dolar vererek elektrik, doğal gaz, petrol ve yüksek kalitede kömür alımı yapmaktadır. Yatırımcıların ve politikacıların yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yeterli bilgisinin olup olmadığı tartışılabilir. Yöneticilerin yenilenebilir enerji hakkında bilgi düzeyleri, bu enerji yatırımlarına ilişkin sermaye tahsisini etkilemektedir. İyi bir enerji politikasının uygulanması durumunda ülke ekonomisi ile toplumsal refah arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur. Çevreye zarar vermeden güvenilir, kesintisiz ve düşük maliyette enerji üretilirse toplumsal gelişmeyi olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda ülkelerin temel ihtiyacı olan enerji, ekonomik ve sosyal gelişmelerin de sürükleyici unsurudur. Bu nedenle enerji kaynakları çeşitlendirilmelidir. En etkin ve verimli enerji kaynağı ise yenilenebilir enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanıldığında “sürdürülebilir kalkınma” kavramı önem kazanır. Böylece enerji-ekonomi-ekoloji dengesi sağlanmış olur. En büyük yenilenebilir enerji kaynağı güneştir. Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ısıma/ışıma enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Yıllık dünya üzerine düşen güneş enerjisi, dünyanın yıllık tüm enerji ihtiyacının yaklaşık 10.000 katıdır. Fosil temelli yakıtların sınırlı sürelerde tükeneceği göz önüne alınacak olursa güneş gelecekte en önemli enerji kaynaklarımızdan biridir. Yöneticiler, öncelikle ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları bakımından ne durumda olduğunu bilmelidir. Ne yazık ki ömründe yaşı kadar kitap okumayan, araştırma yapmayan hele ki sayısal/analitik/derinlikli düşünebilme yetisinden mahrum olan idarecilerin bu gerçeği tam anlayabilmesi hayalle eşdeğerdir. Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından dünyada önemli bir sırada yer almaktadır. Jeotermal potansiyeliyle Avrupa’da birinci, dünyada ise yedincidir. Enerji; toplumsal, sosyal, çevresel ve ekonomik gelişmeyle çok yakından ilgilidir. Günümüzde ekonomik ve üretim faaliyetlerinin özünü teşkil eder. Ayrıca, yiyecek ve barınma ihtiyaçları için yardımcı olur. Modern enerji hizmetleri, yerel hava emisyonlarının azaltılmasına ve yerel çevrenin gelişmesine katkı sağlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma oranı oldukça düşük seviyede olduğundan ülke olarak bu alana çok önem vermeliyiz. Bütün yatırımlar durdurulmalı ve dışa bağımlı olmayacak düzeyde yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmalıdır. Çünkü enerji iktisadın, halkın refahının, gelişmenin, kalkınmanın, düşük maliyette katma değeri yüksek olan üretim yapmanın motor gücüdür. Şu an enerji ihtiyacımızın yaklaşık 65-70’ini dışardan satın almaktayız. Yatırım yapmada yenilenebilir enerjiyi ilk sıraya aldığımızda, uzun vadede ülkemizin enerji sektöründeki dışa bağımlılığı ortadan kalkacaktır. Zamanla ülkemiz, enerji alanında kendi ihtiyaçlarını karşılayan ülke konumuna gelecektir. Ayrıca yenilenebilir enerji gerek ekonomik gerek istihdam ve yatırım alanlarında önemli faydalar sağlayacaktır. Bunca işsiz genç bu şekilde yatırıma ve hizmet üretmeye yönelecektir. Ülkemizde, tüketilen enerjinin yaklaşık 70’i dışarıdan sağlanmaktadır. Bu oran ilerleyen süreçte artabileceğinden yenilenebilir enerji kaynakları süratle teşvik edilmelidir. Allah'a emanet olun Prof. Dr. Naki ERDEMİR HAKK-DER Gnl. Bşk.
 
Etiketler: SÜPER, GÜÇ, OLMANIN, ANAHTARI, (1),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
07 Aralık 2021
BAKICI VE KREŞLE TERBİYE/EĞİTİM MÜMKÜN MÜ?
07 Aralık 2021
BAKICI VE KREŞLE TERBİYE/EĞİTİM MÜMKÜN MÜ?
07 Aralık 2021
BULUTÇUK
07 Aralık 2021
LGBT SORUNU
07 Aralık 2021
İki cihanda yoldaş olmak
04 Aralık 2021
AŞIK OLMAK YA DA OLMAMAK...İŞTE TÜM MESELE BU
03 Aralık 2021
Probleme Dayalı Öğrenimin (PDÖ) yaygınlaştırılması lazım
03 Aralık 2021
Boşuna Bağırıp Çağırmayın!
01 Aralık 2021
REFLEKSOLOJİ NEDİR
01 Aralık 2021
İNSAN OLAMAYAN ADAM
28 Kasım 2021
ÜZÜNTÜ DUYGUSUNU YAŞANTILAMAKA ZORLAMAK
26 Kasım 2021
LÜTFEN CEKETİNİZİ SATMAYIN! - 2
26 Kasım 2021
Güneşe Yanık Gelin Kız
24 Kasım 2021
Yol Ayrımı
22 Kasım 2021
Bazen de sevildiğini hissetmeli insan!
19 Kasım 2021
Çocuklarda Şiddet Eğiliminin Nedenleri..
17 Kasım 2021
Hz. İbrahim (as.) Gibi
17 Kasım 2021
Hz. İbrahim (as.) Gibi
14 Kasım 2021
Kenevir tarihine kısa bir bakış
10 Kasım 2021
Unutkanlık zayıf bir hafızanın değil, ihmal edilmiş bir hafızanın ispatıdır." Donald A. Laird
05 Kasım 2021
Hedef, “Cennette Buluşmak” Olmalı
27 Ekim 2021
NEDEN BİZ KADINLAR BU KADAR ÖNEMLİYİZ?
27 Ekim 2021
TENHA
22 Ekim 2021
SÜPER GÜÇ OLMANIN ANAHTARI (2)
22 Ekim 2021
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ACİLEN YENİLENMELİDİR!
19 Ekim 2021
Üniversitelerimiz hak ettiği kaliteye gelmeli!
16 Ekim 2021
ÇEVRE VE PARTİ KİRLİLİĞİ
14 Ekim 2021
DERİN UYKULAR
14 Ekim 2021
HUZURUNUZU KAÇIRMALIYIM
13 Ekim 2021
KADIN..!?
13 Ekim 2021
PARTİLERE VE HÜKÜMETE KISA ÖNERİ
12 Ekim 2021
EĞER VİCDANINIZ ÖLMÜŞSE, YAPILACAK BİR ŞEY YOK..!?
10 Ekim 2021
BİR ÇIRPIDA
06 Ekim 2021
BİR EĞİTİMCİNİN FERYADI..!?
05 Ekim 2021
02 Ekim 2021
BU MERAK NEDEN?
01 Ekim 2021
Türkiye’de Yerel Basının Sorunları ve Çözümleri
29 Eylül 2021
DİYANET NASIL? NASIL OLMALIDIR?
28 Eylül 2021
Yazmayı ve yazanları seviyorum!
28 Eylül 2021
SEN NE DİYORSUN CÜBBELİ..!?
27 Eylül 2021
ŞİKAYET EDENİN ÇÖZÜM HAKKI ELİNDEN ALINIR
25 Eylül 2021
HAK ve KARDEŞLİK PLATFORMUNUN İNSANLIK ANLAYIŞI
24 Eylül 2021
KEMALİZM ŞİDDET ÜRETİYOR
22 Eylül 2021
AİLE BAKANININ DİKKATİNE (AİLENİN AYAĞA KALKMASI-2)
21 Eylül 2021
AİLENİN AYAĞA KALKMASI-1
20 Eylül 2021
Kenevirin tedavilerde ki kullanımı heyecan uyandırıyor
14 Eylül 2021
Vaziyet
13 Eylül 2021
Kaygı ve Bilim Çağı
12 Eylül 2021
TARİHİMİZDE UTANÇ VERİCİ MANZARALAR..!?
11 Eylül 2021
SİRTAKİ GENÇLİK, FRANSIZ DANTELLİ EBEVEYNLER
07 Eylül 2021
YIKIM
02 Eylül 2021
SORUNUN KAYNAĞI KİM?
01 Eylül 2021
ŞİRK VE MÜNAFIKLIK CİRİT ATIYOR..!?
31 Ağustos 2021
GEZİ NOTLARI-2 ŞANLIURFA
29 Ağustos 2021
GEZİ NOTLARI-1 MALATYA
28 Ağustos 2021
Toplu Görüşme mi? Toplu Satış mı?
27 Ağustos 2021
ANLAŞILIR OLDU MU?
27 Ağustos 2021
MEHMET NURİ BİNGÖL İLE SOHBET
26 Ağustos 2021
MALAZGİRT SAVAŞI'NDA TÜRKLER VE KÜRTLER
23 Ağustos 2021
Bozok Üniversitesinin Başarısı: Kenevir
23 Ağustos 2021
MİZAÇ(KİŞİLİK) ANALİZİ NEDİR?
23 Ağustos 2021
HAKKA TABİ OLMAK!
19 Ağustos 2021
HAKKA TABİ OLMAK!
17 Ağustos 2021
17 Ağustos 2021
NEDEN KENDİMİZİ SEVMİYORUZ?
17 Ağustos 2021
ÜÇ MAYMUN
17 Ağustos 2021
ÜÇ MAYMUN
14 Ağustos 2021
ÖZEL HAYAT NARSİSİZM, ŞEHVET
13 Ağustos 2021
SÜPER GÜÇ İÇİN EĞİTİM-1
11 Ağustos 2021
DOĞRU BİLGİ ÖZGÜRLÜKTÜR.
07 Ağustos 2021
SÜPER GÜÇ TÜRKİYE REÇETESİNDEN BİR KESİT
06 Ağustos 2021
MEDENİYET VE KADER İLİŞKİSİ
04 Ağustos 2021
04 Ağustos 2021
GENÇLERDE İNTİHAR (2)
03 Ağustos 2021
BİZ HZ. MUHAMMED (S.A.V)'İ ANLADIK MI..!?
01 Ağustos 2021
ÖYLE GURURLUYUM Kİ...
19 Temmuz 2021
HZ. ADEM (A.S)'İN ÇOCUKLARI BİRBİRLERİYLE Mİ EVLENDİLER..!
14 Temmuz 2021
Ey Amerika Sana sesleniyorum!
11 Temmuz 2021
GÜN İÇİNDE ZAMAN YETMİYOR MU,O ZAMAN BANA KULAK VERİN.
21 Haziran 2021
Seni kaybettikten sonra ben büyüdüm!
16 Haziran 2021
MANEVİ BİR HASTALIK
12 Haziran 2021
GENÇLERDE İNTİHAR (1)
06 Haziran 2021
KIYAMETİ SEN GETİRDİN!
24 Mayıs 2021
MÜSLÜMANLARI KİM TEDAVİ EDECEK?
22 Mayıs 2021
KONUŞMAK YETMEZ İCRAAT LAZIM.
20 Mayıs 2021
D Vitamini-COVID-19 İlişkisi
19 Mayıs 2021
GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZ OLABİLMESİ İÇİN HER VESİLEYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ
19 Mayıs 2021
GÜNEŞ OLARAK DOĞMAK İÇİN, YILDIZ GİBİ KAYMAK LAZIM..
11 Mayıs 2021
Melatonin-COVID-19 ilişkisi
09 Mayıs 2021
ANNE, BENİM OĞLUN...
05 Mayıs 2021
PARDUS NEDİR? NEDEN PARDUS KULLANMALIYIZ?
24 Nisan 2021
ALLAH'IN EMRİ (DAVET)
19 Nisan 2021
Ahlaklı Toplum İnşasına Siyasi Bakış
17 Nisan 2021
Filistin’de Ramazan’ın İlk Günü: Sessiz Çığlık!
14 Nisan 2021
NASIL AYAĞA KALKARIZ
11 Nisan 2021
ESKİ KAVGALAR BİLE GÜZELDİ...
09 Nisan 2021
AİLE, VATAN VE NAMUS BİLDİRİSİ
30 Mart 2021
ÖFKE TOPLUMU
03 Mart 2021
Şifa Kaynağı
01 Mart 2021
Pandemi ve Aile İlişkilerimiz
18 Şubat 2021
BİR DOKTOR KOLAY MI YETİŞİYOR???
12 Şubat 2021
 Asrın Nîmeti Küreselleşme, Sosyal Ağlar…
12 Şubat 2021
Sıfırların Önünde “1”, ya da Tren Katarına Lokomotif Olmak..
25 Ocak 2021
DİJİTAL ÇAĞDA EBEVEYN OLMAK (2)
18 Aralık 2020
ÖMRÜN ÖZETİ
18 Aralık 2020
ÇOCUKLARIMIZI TABLET, TELEFON VE BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞINDAN NASIL KURTARALIM?
16 Aralık 2020
DİJİTAL ÇAĞDA ÇOCUK OLMAK
16 Aralık 2020
ÜLKEMİZDEKİ KUŞAKLAR VE EĞİTİME ETKİSİ
13 Aralık 2020
Vahap AYDOĞAN VE SÜRREAL YANSIMALAR
13 Eylül 2020
SÖZÜNÜZ YERE DÜŞMEDEN İYİ DÜŞÜNÜN
05 Eylül 2020
HÜZÜN AYI, EYLÜL...
04 Eylül 2020
HİÇBİRİMİZ KAZANAMAYIZ, HEPİMİZ BİRDEN KAZANMADIKÇA.
20 Ağustos 2020
AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ
09 Ağustos 2020
EVLİLİKTE MUTLULUK
04 Ağustos 2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ TESBİTLER.
27 Temmuz 2020
RESME DİKKATLİ BAKIN.
25 Temmuz 2020
AYASOFYA’NIN EHEMMİYETİ VE BİR SIRR-I HİKMETİ
20 Temmuz 2020
AYASOFYA HAKKINDA....
01 Temmuz 2020
GÜNÜMÜZDEN 1960'A TALEBELERİNDEN BEDİÜZZAMAN'A MEKTUP...
21 Haziran 2020
RÜYAMDA BABAMI GÖRDÜM.
25 Mayıs 2020
İLETİŞİMDE FARKINDALIK
10 Mayıs 2020
ÖZLEDİM...
08 Mayıs 2020
KIZIMDAN...
29 Nisan 2020
SABRIMIZIN SONU MUHTEŞEM OLSUN. İNŞAALLAH.
28 Nisan 2020
GÜLMEKTEN GÖBEĞİM ÇATLADI.
17 Nisan 2020
NE KENDİNİZE NE DE SEVDİKLERİNİZE BU ACIYI YAŞATMAYIN. EVDE KALIN
30 Mart 2020
VARSA VİRÜS EVLERİMİZ BİR ÜS
29 Mart 2020
İTİRAF EDİYORUM ALLAHIM.
11 Şubat 2020
HİÇ DEĞİLSE...
Haber Yazılımı